Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թեմա 8: Աշխատանքի շուկա, տնային տնտեսություններ, շահույթ

  1. Սպառողներ, Ներդրողներ, Խնայողներ. Մանրամասն նյութը՝ այստեղից
  2. Ապահովագրությունիրացվելիությունխնայողական ավանդներդրում,
  3. Արտադրության ծախքերի բնութագրումը և դասակարգումը / հաստատուն և փոփոխական
  4. Հաշվապահական և տնտեսական շահույթ
  5. Մաշվածություն /ամորտիզացիա/
  6. ԱշխատանքԱշխատանքի շուկայի առանձնահատկությունները
  7. Անվանական աշխատավարձ, իրական աշխատավարձ, նվազագույն աշխատավարձ, ՀՀ օրենքը նվազագույն աշխատավարձի մասին
  8. Գործազրկության պատճառները և տեսակները (պարբերաշրջանային, ֆրիկցիոն, կառուցվածքային)
  9. Զբաղվածության պետական գործակալություն 
  10. Կապիտալհող և ռենտա

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: