Design a site like this with WordPress.com
Get started

Erik Gevorgyan

Բարի գալուստ իմ բլոգ

  • My First Blog Post

    28.08.2019 by

    Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

  • Դիպլոմային աշխատանք

    16.06.2022 by

    ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ ՔՈԼԵՋ Դիպլոմային աշխատանք Մասնագիտություն ՝ Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում   Թեմա` <<Ալաշկերտ>> երգի պարի համույթ Ուսանող՝ Էրիկ Գևորգյան   Ղեկավարներ՝ Գեղամ Խաչատրյան,Կարինե Մացակյան, Լենա Նալբանդյան Դիպլոմային նախագիծ՝ Կայք՝ <Ալաշկերտ> երգի պարի համույթ Դիպլոմային նախագիծ Պորտֆոլիո

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.