Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գործնական աշխատանք

  • Ես ուրախանում եմ, երբ կարողանում եմ հասնել իմ նպատակին:
  • Ես տխրում եմ, երբ քաղաքուն ինչ-որ տհաջ իրավիճակ է:
  • Երբ ես անհանգիստ եմ- Ինչ-որ առաջադրանք թերի եմ արել:
  • Երբ ես ուշանում եմ- Չեմ ուշանում փփորձում եմ ժամանակից շուտ տանից դուրս գալ և այլն
  • Ես զայրանում եմ: Չափից շատ եմ զայրանում, անգամ ամեն մի մանրուկի համար: Նաև անտեղի:

Դու ուրախանում ես, երբ…..
Դու տխրում ես, երբ….
Երբ դու անհանգիստ ես …..
Երբ դու ուշանում ես…. և այլն

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: