Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար ուսուցման Հասարակագիտություն։ Հարցեր և պատասխաններ 30-3

Թեմա 1. Ինչ է քաղաքականությունը

Հարցեր`

1 Ինչ՞ է իրենից ներկայացնում քաղաքականությունը։

Քաղաքականությունը հասարակական կյանքի ոլորտներից մեկն է։ Այն ունի առանձնահատուկ նշանակություն հասարակական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում և քաղաքականության շնորհիվ է, որ հասարակական մյուս ոլորտները տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր մշակույթային միասնականում են և նրան շուտ ձևավորված տարբեր հարցեր ստանում են իրենց արտացոլումը քաղաքական տարբեր խնդիրների կարգավորման տեսքով։

2 Քաղաքականության միջոցով, ինչ՞ են նախապատրաստվում։

Քաղաքականության միջոցով են` պատրաստվում, ընդունվում, իրականացում և վերահսկվում հասարակության համար կարևոր նշանակություն ունեցող բազմաթիվ որոշումներ։

3 Բերել օրինակ։

Օրինակ`Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ընդունումը։

4 Ինչպի՞սի ոլորտներ կան։

Մշակույթը, արվեստը, կինո, թատրոնը, երաժշտությունը այս ոլորտները նեռարված եմ քաղաքականության մեջ։

5 Եթե մարդը չի զբաղվում քաղաքականությամբ, ապա քաղաքականությունը զբաղվում է նրանով։ Ինչ ենք հասկանում այս խոսքերը ասելիս։

Այս ասելով մենք հասկանում ենք, քաղաքականության, ընդգրկվածության և կարևորությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում ունի կենսական նշանակություն։ Այսինքն նրանից մարդը ունի ցանկություն զբաղվել քաղաքականությամբ, կամ մասնակից դնել քաղաքական այս կամ այն գործընթացների։

6 Քաղաքականության եզրույթի առաջացումը, ինչի՞ հետ է կապված։

Այն կապված է եղել, քաղաքների առաջացման և զարգացման հետ։ Հատկապես, երբ քաղաքներում սկսեցին ձևավորվել արհեստները, ակտիվացավ մշակույթային կյանքը, առևտուրը և անհրաժեշտություն առաջացավ քաղաքաբնակների գործունեությունը կարգավորել, սահմանել որոշակի կանոններ։

7 Աստիճանաբար քաղաքներին ի՞նչերը բնորոշ դարձան։

Քաղաքներին բնորոշ դարձան` սահմանները, խորհրդանիշերը, կառավարման ինքնատիպ ընդարձակարգերը, ինչպես նաև ինքնակազմակերպման որոշակի մոտեցումներ, որոնք նաև հանգեցրին նրան որ քաղաքները ձևավորվելով դարձան քաղաք պետություններ կամ պոլիսներ։

8 Հին Հունաստանի փիլիսոփա Պլատոնը, ինչ է ասել քաղաքականության մասին։ 

Նա նշում են, որ քաղաքականությունը համատեղ ապրելու արվեստ է, որին պետք է տիրապետի իմաստուն ղեկավարը հասարակության մեջ հասնելու արդարության և ներդաշնակության։

9 Քաղաքականության առաջին աշխատությունը ու՞մ կողմից է գրվել։

Այն գրվել է Հունաստանի հայտնի Հունաստանի փիլիսոփա Արիստոտելի կողմից։

10 Թվարկել Քաղաքականության 3 իմաստները։

Հայեցակարգ, Ռազմավարության, ծրագիր

Իրավակարգ

Մրցակցություն, պայքար

Թեմա`Քաղաքականություն և իշխանություն

Հարցեր`

1 Ի՞նչի հետո կապված իշխանության եզրույթը։

Այն կապված է գերականության, հեղինակության, կառավարման, ուժի, արժեքների, մշակույթի, հարկադրանքի, պարտադրանքի, ազդեցության, բախման, ներազդեցության, փողգորակցության, գործընկերության ինչպես նաև այլ հասարակական երևույթների հետ։

2 Քաղաքականության և իշխանության փոխհարաբերությունները ին՞չ են ուսումնասիրում։

Նրանք ուսումնասիրում են քաղաքագիտությունը և իշխանագիտությունը։

3 Ամերիկացի հայտնի քաղաքագետ Ռոբերտ Դանը ինչ է ասել։

Նա նշել է, որ իշխանությունը հասարակության անդամների վարքի վրա ազդելու կարողությունն է, որովհետև «ա»-ն «բ»- նկատմամբ իշխանություն ունի այն չափով, որքանով կարող է «բ»-ին մղել որևէ գործողությամբ, որը նա ինքնուրույն չէր կատարի։

4 Նախորդ դարաշրջանում, ի՞նչ ընդունված մոտեցում էր։

Այդ ժամանակում ընդունված մոտեցում էր,որ չկա առանց քաղաքականության իշխանություն և չկա առանց իշխանության քաղաքականություն։

5 Ի՞նչ է իշխանության սուբյեկտը

Իշխանության սուբյեկտը արձակվում է որոշակի հրամաններ, որը իրականացնում է որոշակի գործողություններ ազդելու համար իշխանության  օբյեկտի, վարքի և նաև գործունեության վրա։

6 Ինչ է իշխանության հենքը։

Դա այն է, որից բխում է և որի վրա հիմնվում է իշխանությունը։

7 Ինչ է իշխանության ռեսուրսները

Դրանք այն ամենն են, ինչ իշխանության սուբյեկտը օգտագործում իշխանության, գործունեության և վարքագծի վրա ազդելու և նաև դրանից բխող բոլոր հետևանքները։

Թեմա `Քաղաքական գործընթաց

1 Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում քաղաքական գործընթացը։

Այն իրենից ներկայացնում է հասարակության քաղաքական հա!կարգի գործառման և քաղաքականության սուբյեկտների գործունեության, տարածաժամանակային շարունակելիության, կոնտինյոնի, ըմդատվածության, դիսկոնտինյունի և փոփոխությունները, որոնք կառուցողական ապակառուցողական, կամ չեզոք ազդեցություն ունեն քաղաքական համակարգի և քաղաքականության սուբյեկտների գործունեության վրա։

2 Ինչ է ներառում քաղաքական գործընթացը իր մեջ։

Այն ներառում է, այն ամենը ինչ կապված է քաղաքականության շարժունակության, լինելիության, կազմակերպման, փոփոխման, զարգացման և այն ամենը ինչ նաև ձևավորում է որոշակի քաղաքական իրավիճակներ, իրադարձություններ, դեպքեր և այս լինելիության և շարժունակության հետ միասին ցույց են տալիս, թե որքան կենսունակ է քաղաքականությունը, որպես այդպիսին։

3 Հին ժամանակի մտածողների, ինչի հետ էին համեմատում քաղաքական գործընթացը և ինչու։

Նրանք համեմատում էին այն գոտին, որովհետև փորձում էին դրանով ապացուցել և մարդկանց հիմնավորել դրա կարևորությունը հասարակական գործընթացներում ձևավորման անհրաժեշտությունը, հաճախ երկարությունը, տևողությունը, մեծ լինելը, վարարումները։

4 Ինչ միտք են ասել Հերակլեսը և Կրատիլիսոսը

«Նույն հետը երկու անգամ հնարավոր չէ մտնել »։ Հերակլես

«Մույն գետը հնարավոր չէ մտնել նույնիսկ մեկ անգամ»։

5 Քաղաքականության սուբյեկտների և քաղաքական համակարգերը ինչ ազդեցություն են թողնում։ Թվարկել

Դրական ազդեցությունն — Եթե քաղաքական գործընթացները նպաստում են քաղաքական համակարգերի զարգացմանը, նպաստում են քաղաքականության սուբյեկտների առավել կայուն կարգավիճակի ձեռքբերմանը։

Բացասական ազդեցության — Եթե կարող են կազմաքանդել բացասական ազդեցությունը քաղաքական համակարգի կայունության վրա հանգեցնել նրան դեպի անկայելիության , իսկ քաղաքականության սուբյեկտների համար ստեղծել անհաղթարել դժվարություններ, լարվածություն, որը կարող է հանգեցնել ընդուպ մինչև քաոսի։

Չեզոք ազդեցություն — Եթե նրանք ունեն ոչ դրական, և ոչ էլ բացասական ազդեցությունն, այսինքն այլ կերպ ասած կարող ենք ասել, որ չունեն էական ազդեցություն քաղաքական համակարգերի կայունության և քաղաքականության սուբյեկտների գործունեության վրա։

Թեմա `Քաղաքական ընտրանի (էլիտա)

1 Ի՞նչ է նշանակում էլիտա։

Էլիտա նշանակում է ընտրախավ, վերնախավ, ընտրյալ և այս իմաստով քաղաքական ընտրանին չպետք է լինի բացառություն այն պետք է լինի ընտրված մարդկանց խումբ, որը կառավարում է, ղեկավարում է հասարակությունը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: