Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց պատմություն առարկայի, մարտի 30- ապրիլի 3-ի հանձնարարություններ

1- <<Հնդկահայ ազատագրական կենտրոնը>>

1.Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Հնդկահայ ազատագրական կենտրոնը>>

2.Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․


1.Հովսեփ Էմինը և Մովսես Բաղրամյանը, Հայաստանի ազատագրական գործի շրջանակներում, Ի՞նչ էին համոզում հնդկահայ գործիչների մի մասին։

Համոզում էին որ առանց ժողովրդի աջակցության Հայաստանի ազտագրման գործում հնարավոր չէ հասնել հաջողության։


2.Ըստ՝ Շ․ Շահամիրյանի, ինչպե՞ս պետք է տեղի ունենար Հայաստանի ազատագրությունը։

Ազատագրումը պետք է իրականանար օտար լծի դեմ համաժողովրդական ապստամբությունից։Ապստամբությունը պետք է գլխավորեին Արցախի մելիքները ու Էջմիածնի հոգևորականները։ Իսկ օժանդակության ստանալու էին Վրաստանից և Ռուսաստանից։


3.Շ․ Շահամիրյանը ինչպե՞ս էր ցանկանում Վրաստանը միացնել Հայաստանի ազատագրական գործին, ի՞նչ գործողություններ իրականացրեց այդ նպատակի համար։

Նա առաջարկում էր Վրաստանում կատարել բարեփոխումներ։Հետո նաև Վրաց թագավորին ուղարկեց թանկարժեք նվերներ։


4.Ո՞վ է ՝ <<Նոր տետրակ, որ կոչի յորդորակ>> գրքույկի հեղինակը, ինչո՞վ էր գրքույկն առանձնանում հայ իրականության մեջ։

Մովսես Բաղրամյանը, դա առաջին հրապարակախոսական տպագիր աշխատությունն էր։


5.<<Նոր տետրակում>> ինչու՞ էր քննադատվում միապետական համակարգը, ի՞նչ փաստարկներ էր բերվում այդ կապակցությամբ։

Որովհետև այն համարվում էր հայոց պետականության անկման պատճառներից մեկը։ Առաջարկվում էր ստեղծել սահմանադրությու և երկիրը կառավարեր ժողովրդի ընտրված ներկայացուցիչները ։


6.Ինչպե՞ս արձագանքեց Սիմեոն Երևանցին <<Նոր տետրակը>> ստանալուց հետո և ինչու՞։


7.Ի՞նչ էր իրենից ներկայացնում՝ <<Որոգայթ փառաց>> աշխատությունը (կարճ)։

Հրամայում է հավաքել այդ գրքերը և այրել ու փակել տպարանը։Նա վախեցավ որ հայ երիտասարդությունը անժամանակ կապստամբի


8.Ըստ՝ <<Որոգայթ փառացի>>, ինչպիսի՞ պետական մարմիններ պետք է ստեղծվեին պետականության վերականգնումից հետո։

Պատգամավոր,կառավարության և նախագահ։


9.Ո՞վ էր <<Հարավային>> ծրագրի հեղինակը, ներկայացրեք ծրագիրը (կարճ)։

Շ. Շահամիրյանը, բաղկացած էր 20 հոդվածից, նախագծով Ռուսաստանի օգնությամբ ազատագրված Հայաստանը հռչակվելու էր հանրապետության խորհրդարանական կառուցվածքով։ Կառավարության գլխավորելու էր ազգությամբ հայ նախարար։Հայաստանու 20 տարի Ռուսական 6-հազարանոց զորքը էր տեղակայվելու։Հայաստանը պետք եղած դեպքում զորք էր տրամադրելու Ռուսաստանին։ Երկու երկրների միջև լինելու էր ազատ ելք ու մուտք։ԵՒ Հայաստանը Պետերբուրգում ունենալու էր իր դեսպանը։


10.Ինչու՞ Հայաստանի ազատագրության այս երեք ծրագրերը, նույնիսկ չքննարկվեց ռուսական իշխանության կողմից։


3.Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցին․

Ներկայացրե՛ք Հայաստանի ազատագրության ձեր ծրագիրը, որը իրատեսական կլիներ XVIII դարի Հայաստանյան պայմաններում։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: