Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բացահայտիչ

Բացահայտիչ

Բացահայտիչը գոյականական անդամի այն լրացում է, որը լրացնում է գոյականով արտահայտված անդամին այսինքն բացահայտյալին
Բացահայտիչը պատասխանում է այն հարցին ինչ հարցին՝ բացքհայտյալը
Կա բացահայտիչի երեք տեսակ՝ բուն, մասնական, Պարագվայական կամ մասնավորող ։ Բուն բացահայտիչը ամբողջությամբ բացահայտում է բացահայտյալին և պատասխանում է  նույն հարցին։ Օրինակ՝ Մեսրոպ Մաշտոցը՝ հայերենի առաջին ուսուցիչը, սրբերի շարքին է դասվել։
Արմենով՝ իմ ընկերոջով, հպարտանում են շատերը։ Քաջ զորապետին՝ Անդրանիկի անունը թնդում է հեռուներում։ Քաջ զորապետը՝ Անդրանիկնել սրբացվեց պատմության մեջ։ Անահիտից՝ այդ հրաշալի պարուհուց, ակնկալիքներ շատ ունենք։

Մասնական բացահայտիչ


Մասնական բացահայտիչը բացահայտում է բացահայտյալին ոչ թե ամբողջությամբ այլ մի մասով և կազմվում է իբրև որպես կապերով։
Մեսրոպ Մաշտոցը՝ որպես հայերի առաջին ուսուցիչ, սրբերի շարքին է դասվել։ Որպես հայերի առաջին ուսուցիչ՝ Մեսրոպ Մաշտոցը սրբերի շարքին է դասվել։ Սրբերի շարքին է դասվել Մեսրոպ Մաշտոցը՝ որպես հայերենի առաջին ուսուցիչ։
Ծաղիկները՝ որպես բնության հրաշալիքներ արտասովոր գեղեցկություն ունեն։

Մասնավորող կամ Պարագվայական բացահայտիչը կոնկրետ անցնում է գործունեության կատարման և ժամանակը և բացահայտիչը տրոհում է բութով,իսկ նախադասության մյուս անդամներից ստորակետով։ Ես այսօր՝ ժամը երեքին, կլինեմ թանգարանում։ Առավոտ շուտ՝ դեռ լույսը չբացված, ընկերներով ճանապարհ ընկան։ Ներքևում քարերի վրա, շատ Միհրան կա։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: