Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կարծիքս առցանց աշխատանքների մասին

Բարի երեկո,հարգելի Սեբաստացիներ։Ես շնորհակալ եմ,որ թագակիր վարակի այսպիսի վատթարացման պայմաններում դուք աշխատում եք առավելագույնին հասցնելով,իդեպ ձեր քոլեջի ուսուցման կարևորագույն փաստերից է՝ առցանց ուսուցումը,որը այս՝ դժնդակ օրերին,ոչ մի դժվարություն չի ներկայացնում։(Ստելլա Գևորգյան)