Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց լեզու

1.Բառակապակցությունն անվանիր մեկ բառով:
Յոթ գլխով-յոթգլխանի,ստրուկի մտքով-ստրկամիտք,լի և առատ-լիառատ,կյանքի հյութ-կենսահյութ,ցավից լլկված-ցավալուկ,մոլոր մտքով-մտամոլոր,սուր ընթացող-սրնթաց,խելքը կորցրած-խելակորուստ,նոր հայտնված-նորահայտ,մենակ ապրող-մենակյաց,խիստ բարքով-խստաբարո,երկար ապրող-երկարակյաց,նոր եկած-ներեկ, աչքին հաճելի-ակնհաճո:

2․Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր բարդ բառեր:
Հորդահոս-արագահոս, սառնորակ-չարորակ, անուշահամ-դառնահամ, կենսագիր-ձեռագիր, զբոսանավ-առագաստանավ, կարմրազգեստ-շրջազգեստ, գայլաձուկ-շնաձուկ:
3. Տրված բառերի վերջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր բառեր:
Բարձրախոս-բարձրավանդակ, դեղնակտուց-դեղնականաչավուն, ջրաղաց-ջրակայուն, աշխարհամարտ, ծովածոց-ծովասար, լեռնագնաց-լեռնագագաթ, սրբավայր-սրբապատկեր:
Ինքդ փորձիր կազմել նմանատիպ առաջադրանք;

Առաջադրանքներ

1Բառախմբից առանձնացրեք գույն ցույց տվող բառերը։

Վճիտ, խաժ, զիլ, հուռթի, կաթնաթույր, ձյունափառ, մավի, ձյունաթույր, բիլ, բորբ, բոսոր, սկիհ, շամանդաղ, զմրուխտ, բաղարջ, քիվ,  դեղձան, լաջվարդ, հիրիկ, տամուկ, մով, շողակն, խոյակ, փիրուզ, ձյունաճերմակ,  ճարմանդ, խարտյաշ, ծավի, լազուր, ճաճանչափայլ, բամբ, կարմրուկ, կաթնագույն, գորշ, արբշիռ, նշույլ, լուրթ։

2Տրված արմատների կրկնությամբ բարդ բառեր կազմեք՝ հետևելովհնչյունական փոփոխություններին։

Պարապ-սարապ, մարդ-մուրդ, մանր-մունր, պակաս-պրադ, գրիչ, ծակ-ծուկ, սեղան-մեղան,առոք-փառոք, կարագ-մարագ, ալան-թալան, լոթի-մոթի, ոլոր-մոլոր, փալաս-փուլուս, լակոտ-լուկուտ։

3.Հետևյալ բառերից վերջածանցների օգնությամբ կազմեք նվազական-փաղաքշական նշանակությամբ գոյականներ:
Գետ, դուստր, պատանի, որբ, աթոռ, մարդ, որդի-որդյակ, մուկ, էշ, հորթ, ծեր, կղզի, գիրք, գունդ, աղավնի, թիթեռ, հատոր, ձուկ, աղջիկ-աղջնյակ, առու, դուռ, հոգի, հյուղ, արտույտ-արտույտիկ, ծով:
4. Բառաշարքում առանձնացրեք այն հասարակ գոյականները, որոնք գործածվում են նաև իբրև հատուկ անուններ:
Նվագավար, կորյուն, կռունկ, զինվոր, ռազմիկ, ամպրոպ, ավետիս, մարտիկ, ձնծաղիկ, շանթ, երամակ, ծաղիկ, աղջամուղջ, նարգիզ, ակն, գալուստ, գոհար, զանգակ, վարդ, բուրաստան, գավառ, գրիչ, համբարձում, այգեստան, գավիթ, կապան, արշալույս, նվեր, հյուսն, քոթոթ, վարպետ:
5.Ածանցման միջոցով կազմեք որևէ տեղացի, երկրացի անվանող գոյականներ:
Մուշ-Մշեցի, Իտալիա-Իտալացի, Հայաստան-Հայ, Արցախ-Արցախցի, Իսպանիա-Իսպանացի, Բելգիա-, Նյու Յորք, Էջմիածին, Անի, Մեղրի, Իրան, Բյուզանդիա, Սյունիք, Նոր Նախիջևան, Տավուշ,  Եգիպտոս, Գյումրի, Ջավախք: