Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանքներ

1.Կետադրե՛լ տրված տեքստը։ 

Նա ձգվեց, մի ճաշացանկ հանեց մուտքի դռան մոտ գտնվող կանգնակից ու տվեց ինձ։ Հաստատ չեմ կարող ասել լույսից էր, թե այդքան երկար մեքենա վարելու հետևանքով առաջացած իմ հոգնածությունից, բայց կարող եմ երդվել, որ ճաշացանկի շապիկի տառերը տարրալուծվեցին ու կրկին հայտնվեցին,  երբ նայեցի դրանց։ 

-Ես պետք է, որ իսկապես հոգնած լինեի,- մտածեցի  ճաշացանկը դնելով սեղանին։  

Քեյսին գրպանից հանեց պատվերները նշելու՝ մի փոքրիկ նոթատետր։ 

-Ձեզ համար խմելու ինչ-որ բան չբերեմ մինչ, աչքի կանցկացնեք ճաշացանկը,-  ասաց նա։ 

Ես մեկ բաժակ կիտրոնով ջուր պատվիրեցի, և նա գնաց բերելու։ 

2.Կազմե՛լ նոր բարդ բառեր ՝ տրված բառերի առաջին բաղադրիչը դարձնելով վերջին բաղադրիչ։ 

Ճաշացանկ-  նախաճաշ

Հուսահատ-  անհույս, անհուսալի

Կիսալուսին-   խաղակես

Սպիտակաթույր-  ձյունասպիտակ, կաթնասպիատակ

Հաշվապահ-   նախահաշիվ, վերջնահաշիվ, հանրահաշիվ, վերջնահաշիվ

Անձնակազմ- ներանձն

3. Փոխել տրված նախադասության դերբայական դարձվածի շարադրությունը և կետադրել։ 

Ես մի որոշ ժամանակ լուռ նստեցի՝ չիմանալով ինչ պատասխանել։

Ես, չիմանալով ինչ պատասխանել, մի որոշ ժամանակ լուռ նստեցի։

Չիմանալով ինչ պատասխանել՝ ես մի որոշ ժամանակ լուռ նստեցի։

Առաջադրանքներ

  1. Կետադրել հատվածը։

Հրեաստանի Սոդոմ և Գոմոր քաղաքներում ապրում էին տասնյակ հարյուրավոր հրեաններ՝ բոլորն էլ ունեևոր, ապահոված։ Աստված նրանց շնորհ էր արել՝ ընձեռելով բարեկեցիկ պայմաններ, փոխարենը պահանջելով անխախտ հավատ, միմիյանց զորավիկ լինելու ձգտում։ Դա նշանակում էր ապրել ամբասիր կյանքով, զերծ մնալ անբարիշտությունից, ընչաքաղցությունից, այլևայլ արատներից․ մի խոսքով՝ լինել պարկեշտ։

Սակայն և՛ Սոդոմում, և՛ Գոմորում մարդիկ ուղտադրուժ էին ու ապերախտ։ Փոխանակ անսալու Աստծո՝ իրենց շահերից բխող պատվիրաներին՝ մարդիկ՝ սնափառ ու հղփացած, մղրճվել էին մեղքերի ու ապականության գարշահոտ ճահիճը ու մոռացել ամեն կարգ ու սրբություն։

2. Տրված բառախմբից ընտրել բառեր, որոնց միացումով ստանալ անձնանուններ։

Վարդ, արեգ, շատ, այր, նազ, արև, հուր, ակ, գես, անուշ, ժիր, ծով, աչք, նոր, երես, ալ, սև, մայր, լուսին, կաթ, թագ, շող, պետ, ազգ, խաժ, լույս, հայր, նար։

Արևշատ, Վարդգես, Ժիրայր, Նորայր, Ալվարդ, Սևակ, Շողակաթ, Մայրանուշ, Հայրապետ, Ազգանուշ, Հայրանուշ, Արեգնազ, Վարդ, Արեգ, Լուսերես, Լուսաշող, Լուսին, Լուսնթագ, Լուսավարդ, Վարդերես, Խաժակ, Հրաչ, Շողակ, Շողանուշ, Հրայր, Ծովակ, Ծովինար։

Առաջադրանք

1 Տրված նախադասություններին ավելացնել նախադաս և վերջադաս դերբայական դարձվածներ։

Հասմիկը կարդում էր։

Մենք դիտում էինք հեռաստանները։

Նավապետը հրամաններ էր արձակում։

2 Ընդգծել տրված բառերի ածանցները։

երկունք, պարապմունք, համեմունք, շրթունք, հիմունք, վարմունք, բուրմունք, թիկունք, երիկամունք, հարցմունք, ցուցմունք, զբաղմունք, զգացմունք, մտածմունք։

Հետևյալ գոյականներից կազմել ածականներ և բայեր։

Սեր-սիրելի

Ծաղիկ֊ծաղկանալ,

Գործ֊գործնական

Դադար֊անդադար

Աղմուկ֊աղմկոտ

Մայր֊մայրանալ

Ընկեր֊ընկերանալ

Զգուշություն֊զգուշանալ

Քար֊քարաշատ, քարե

Առաջադրանքներ

1․Փոխել դերբայական դարձվածի շարադասությունը երկու ձևով։

Այդ ընտանիքը, ճանաչելով Սարյանի արժանիքները, աշխատում էր գրավել նրան։ Ճանաչելով Սարյանի արժեքները՝ այդ ըտանիքը աշխատում էր գրավել նրան։ Այդ ընտանիքը աշխատում էր գրավել նրան՝ ճանաչելով Սարյանի արժեքները։

Հայկին ժամադրավայրում չգտնելով՝ Նարինեն վերին աստիճանի վրդովվեց։

Քառորդ ժամ չանցած՝ անձրևի կաթիլները թրջեցին գետինը։

Ուխտավորները մտան վանքի բակ՝  ծանր ուսապարկերը շալակած։

Մանկամարդ աղջիկը, գեղեցիկ աչքերը լուսնին հառած և ձեռքը ծնոտին դրած, նստել էր մոր առաջ։

2․Փակագծերում տրված բառերից ընտրել ճիշտը։

Օրիորդի (հնչյուն, հնչուն) ծիծաղը ծավալվելով արձագանքեց պալատի կամարների տակ։

(Ամոլ, ամուլ) դաշտերը դարձան բերրի ու արգասաբեր, և անապատները ծաղկեցին։

Ընկերներիդ  (հանդիպելիս, հանդիպելուց) չմոռանաս ասել այդ մասին։

Թագավորն ուշադրությամբ լսում էր զորականին՝ առանց դույզն-ինչ դժգոհության նշույլ (արտաբերելու, արտահայտելու)։

3․Ուղղակի խոսքը դարձնել անուղղակի։

Սպարապետն ասաց թագավորին, որ ինքը նրա հրամանները կկատարի և նրա հետ կլինի մինչև վերջին շունչը։

Կինը պատասխանեց ամուսնուն, որ նա չհոգա իր մասին և զբաղվի իր գործերով։

Պետը հեռախոսով պատվիրեց օգնականին, որ նա գտնի Պողոսյանին և ուղարկի իր մոտ։

Նա հայտնել էր ղեկավարությանը, որ ինքը չի կարող գալ, թող իրեն փոխարինող ուղարկեն։

Առաջադրանքներ

1․Փոխել դերբայական դարձվածի շարադասությունը երկու ձևով։

Այդ ընտանիքը, ճանաչելով Սարյանի արժանիքները, աշխատում էր գրավել նրան։ Ճանաչելով Սարյանի արժանիքները՝ այդ ընտանիքը աշխատում էր գրավել նրան։ Այդ ընտանիքը աշխատում էր գրավել նրան՝ ճանաչելով Սարյանի արժանիքները։

Հայկին ժամադրավայրում չգտնելով՝ Նարինեն վերին աստիճանի վրդովվեց։ Նարինեն

Քառորդ ժամ չանցած՝ անձրևի կաթիլները թրջեցին գետինը։

Ուխտավորները մտան վանքի բակ՝  ծանր ուսապարկերը շալակած։

Մանկամարդ աղջիկը, գեղեցիկ աչքերը լուսնին հառած և ձեռքը ծնոտին դրած, նստել էր մոր առաջ։

2․Փակագծերում տրված բառերից ընտրել ճիշտը։

Օրիորդի (հնչյուն, հնչուն) ծիծաղը ծավալվելով արձագանքեց պալատի կամարների տակ։

(Ամոլ, ամուլ) դաշտերը դարձան բերրի ու արգասաբեր, և անապատները ծաղկեցին։

Ընկերներիդ  (հանդիպելիս, հանդիպելուց) չմոռանաս ասել այդ մասին։

Թագավորն ուշադրությամբ լսում էր զորականին՝ առանց դույզն-ինչ դժգոհության նշույլ (արտաբերելու, արտահայտելու)։

3․Ուղղակի խոսքը դարձնել անուղղակի։

Սպարապետն ասաց թագավորին, որ ինքը նրա հրամանները կկատարի և նրա հետ կլինի մինչև վերջին շունչը։

Կինը պատասխանեց ամուսնուն, որ նա չհոգա իր մասին և զբաղվի իր գործերով։

Պետը հեռախոսով պատվիրեց օգնականին, որ նա գտնի Պողոսյանին և ուղարկի իր մոտ։

Նա հայտնել էր ղեկավարությանը, որ ինքը չի կարող գալ, թող իրեն փոխարինող ուղարկեն։

Առաջադրանք

1.Կազմել հայկական ազգանուններ -ունի, -ունց, -ենց մասնիկներով։ 

Ունի-Արշակունի, Երվանդունի, Բագրատունի։

Ունց-Բակունց, Մակունց, Ադունց։

Ենց-Չարենց, Մեծարենց, Դաշտենց։

2․ Գտնել կապույտ երանգը մատնանշող բառեր։ 

Երկնագույն, կապտագույն, կատուտակ, լազոր, լաջվարդ, մով։
3․Գտնել հետևյալ կենդանիների արձակած ձայները։ 

Առյուծ-,մռնչոց կատվի-մլավոց,  թռչունի-ծվծվոց,  շան-հաչոց, կաղկանց,  գայլի-ոռնոց, ձիու-խրղնջույն, վրնջույն,  արագիլի-կափկափյուն,  մեղվի-բզզոց,  հորթի-բառար,  ոչխարի-մայու,  աղավնու-ղունղուն, 

 այծի-մկկոց։

4. Հետևյալ մակբայների կողքին իմաստով հարմար բայեր դրեք։

Նախօրոք-պատվիրել, պատնիվեր-մագլցել, ժամանակ առ ժամանակ-որեշել, մշտապես-լսել, բարոյապես-մաշվել, օրեցօր-ավելանալ, իսկույն-հասկանալ, փոքր-ինչ-կատալել, ավելի ու ավելի-մտածել, առհավետ-լռել, ներքուստ-տխրել, հոտնակյս-ծափահարել, հիմնովին-բարկանալ, վերջիվերջո-ընդունել, փոխնիփողխ-հաքնել։

Թարգմանական աշխատանք

Безмолвное понимание

У сёгуна Иэмицу был любимый китайский пёс. Это был очень большой кобель. Иэмицу заботливо ухаживал за своим псом и всегда брал его с собой на прогулку.

Однажды, как водилось, сёгун прогуливался с псом во дворе. Внезапно пёс чего-то испугался и начал лаять на Иэмицу. Что сёгун ни делал, чтобы успокоить его, тот продолжал лаять ещё громче. Невозмутимый по своей природе, Иэмицу окончательно вышел из себя.

— Что с тобой, противная собака? Почему ты лаешь на своего хозяина? Ты что, забыл, кто твой хозяин?

Иэмицу решил, что пёс лает потому, что у него слишком длинные уши.

— Эй, есть кто-нибудь поблизости? Принесите ножницы и отрежьте ему уши!

Один из прислужников бросился за ножницами, но тут к сёгуну подошёл Осё. Он плюнул себе на ладонь и протянул ее в сторону разъярённого зверя. Вскоре пёс унялся и, виляя хвостом, принялся лизать его руку.

Иэмицу был удивлён и спросил:

— Что такого особенного в вашей руке, дзэнский мастер? Как вам удалось так легко успокоить взбесившуюся собаку?

— Это результат действия высшей мудрости. Я успокоил его, направив в его сторону ум, исполненный безмолвного понимания.

— Вот это да! — только и смог сказать поражённый сёгун.

Թարգմանություն

Լուռ ըմբռնում

Սեգուն Իեմիցուն սիրելի չինական շուն ուներ։ Դա շատ մեծ կոբել էր։ Իեմիցան հոգատարությամբ հոգ էր տանում իր շան մասին և միշտ նրան իր հետ զբոսանքի էր տանում։ Մի օր ինչպես միշտ Սեգունը բակում զբոսնում էր շան հետ։ Հանկարծ շունը վախեցավ ինչ-որ բանից և սկսեց հաչալ Իեմիցայի վրա։ Սեգունը փորձում էր նրան հանգստացնել, նա շարունակում էր ավելի բարձր հաչալ։ Իր բնույթով անվրդով Իեմիցուն վերջնականապես դուրս եկավ հունից։

-Ի՞նչ եղավ քեզ հետ զզվելի շուն։ Ինչու՞ ես հաչում քո տիրոջ վրա։ Դու մոռացել ես, թե՞ ով է քո տերը։

Իեմիցուն որոշեց, որ շան ականջները երկար են դրա համար էլ հաչում է։

-Էյ՜, կա որևէ մեկը մոտակայքում, բերեք մկրատ և կտրեք նրա ականջները։

Ծառաներից մեկը գնաց մկրատի ետեևից, բայց այդ պահին Սեգունին մոտեցավ Օսյոն։

Նա թքեց իր ափի մեջ, և զայրացած կենդանուն այն կողմ տարավ։ Շուտով շունը հանգստացավ և պոչը թափահարելով սկսեց լիզել նրա ձեռքը։

Իեմիցուն զարմացավ և հարցրեց.

-Ի՞նչ յուրահատուկ բան կա ձեր ձեռքում, ձյենի ուսմունքի վարպետ։ Ինչպես կարողացաք այդքան հեշտությամբ հանգստացնել կատաղած շանը։

-Դա բարձրագույն իմաստության գործունեության արդյունքն է։ Ես հանգստացրեցի նրան կողմը խելք ուղորդելով, օգտագերծելով լուռ ըմբռնումը։

Հաա՜։-միայն այս կարողացավ ասել զարմացած Սեգունը։

Առաջադրանք

  1. Լրացնել բաց թողնված բառերը:

Մետաքսյա, թղպոտ, այծյամ, բաղարջ, յուրովսանն, նախօրոք, դիցուք, սաղարթ, արդուզարդ, թպրտալ, թատերական, վախճան, մտացածին, սերկևիլ, արդարև, տարերք, մանրէաբան, հնէաբան, փասիան, խրոխտ, մրմուռ, իննսուն, ոգևորել, վարկյան, Գրիգոր:

2. Հետյալ բառերը գրել միասին, առանձին կամ գծիկով:

Օր օրի, սերնդեսերունդ, յոթանասունինը, ծառից ծառ, հագած-կապած, գիշեր-ցերեկ, երեք հարյուր վաթսունհինգ, օրինբուն, կաթիլ առ կաթիլ, իհարկե, ըստ երևույթին, առավոտ-իրիկուն, առավոտից իրիկուն:

3. Բացատրեք տրված դարձվածքների իմաստը մեկ բառով:

Օձիքն ազատել-ազատվել:

Յոթը սարից այն կողմ-հեռու:

Ճամփա պահել-սպասել:

Օձի լեզու թափել-համոզել:

Ձեռքը բաց-առատաձեռն:

Աչքը ծակ-ագահ:

Կրակի բաժին դառնալ-ոչնչանալ:

Մեկին բերան ծռել-աղերսել:

Փակագծերը բացել-բացահայտել:

В Италии готовятся воссоздать вино по древнеримским технологиям

Археологи Италии решали возобновить технологию по приготовлению красного вина, которая описана Вергилием, сообщают эксперты раздела «Новости мира» экономического издания «Биржевой лидер». Эксперимент будут проводить на Сицилии, на базе университета Катании и при поддержке Национального центра исследований Италии. Сейчас, работающая над проектом команда, уже рассадила виноградники недалеко от Катании. До сих пор ходят легенды о вине Вергилия, который обладал поразительными лечебными свойствами. Употребляя его с диетой Любимой, вы навсегда забудете о лишних килограммах.

Թարգմանություն

Իտալիայում պատրաստվում են պատրաստել գինի Հին հռոմեական տեխնոլոգիաններով

Իտալացի հնէաբանները որոշ են վերսկսել կարմիր գինի պատրաստելու տեխնոլոգիան, որը նկարագրում են Վիրջիլը, կարծում են <<Շուկայի առաջատար>> տնտեսական հրատարակության <<Համաշխարհային նորություններ>> բաժնի մասնագետները: Փորձը կիրականցվի Սիցիլիայում, Կաստանիայի համալսարանի հիմքի վրա և Իտալիայի ազգային հետազոտական կենտրոնի աջակցությամբ: Այժմ ծրագրի վրա աշխատող թիմն արդեն խաղողի այգիներ է տնկել Կաստիայի մերձակայքում: Մինչ այժմ կան լեգենդներ Վիրգիլոսի գինու մասին, որն ուներ զարմանալի բուժիչ հատկություններ: Օգտագործելով այն ձեր սիրելիի դիետայի հետ՝ դուք ընդմիշտ կմոռանաք ավելորդ կիլոգրամների մասին:

Առաջադրանք

1.Ընտրել և դեմ դիմաց գրել օտարաբանությունnերի հայերեն համարժեքները:

Տրադիցիոն-ավանդական, ցեխ-արտադրամաս, ցիկլ-պարբերաշրջան, ուտեչկա-արտահոսք, ֆակտոր-գործոն, ֆիքսել-ամրակայել, ֆոնդ-հիմնադրամ, ֆունդամենտալ-հիմնարար, ֆունկցիա-գործառույթ, օբիոմ-ծավալ, օպերացիա-Գործողություն, օրենտացիա-կողմնորոշում, սխեմա-գծապատկեր, մակետ-մանրակերտ:

Գործողություն, կողմնորոշում, մանրակերտ, ծավալ, գործառույթ, հիմնարար, հիմնադրամ, ամրակայել, արտադրամաս, գծապատկեր, ավանդական, պարբերաշրջան, արտահոսք, գործոն:

2․ Ընտրել և դեմ-դիմաց գրել տրված օտարաբանությունների հայերեն համարժեքները։

1․Սդելկա-գործարք, դիրիժոր-խմբավար, սիստեմ-համակարգ, սպրոս-պահանջարկ, ստաբիլ-կայուն, ստավկա-խաղադրույք, ստիմուլ-խթան, ստրախովկա-ապահովագրություն, սպիրալ-պարույր, սուվերեն-ինքնիշխան, վալյուտա-արժույթ, վետո-արգելք, տաբլիցա-աղյուսակ, տամոժնյա-մաքսակետ, տոտալ-ընդհանուր, տրադիցիա-ավանդույթ։ 

2․ արժույթ, ինքնիշխան, խմբավար, պարույր, խաղադրույք, ապահովագրություն, կայուն, ավանդույթ, պահանջարկ, խթան, համակարգ, մաքսակետ, ընդհանուր, աղյուսակ, արգելք, գործարք։