Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դիպլոմային նախագիծ

Երևանի <<ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ>> ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՔՈԼԵՋ

ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Մասնագիտությունը՝ Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

Թեման՝

Ուսանող՝ Էրիկ Գևորգյան

Ղեկավար՝ Գեղամ Խաչատրյան

ԵՐԵՎԱՆ  2022