Design a site like this with WordPress.com
Get started

Լոգո

Ես զբաղվում եմ սպորտով և որոշեցի պատրաստել սպորտային լոգո: Դժվարանում էի, թե ինչ տեսք պետք է ունենար այն, փորձեցի փնտրել համացանցում մի քանիսը, որոնցից ընտրելիս կողմնորոշվեցի, և, ըստ այդմն էլ, ընտրեցի ներքոնշյալը՝ ստորև ցուցադրված։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: