Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մարդու ջերմաստիճան

Մարդու մարմնի նորմալ ջերմաստիճանը պետք է լինի 36-37°C շրջակայքում, թեև այն կախված է՝

 • տվյալ անձից և նրա տարիքից
 • մինչև ջերմությունը չափելը ֆիզիկական ակտիվությունից
 • օրվա ժամից
 • ջերմաչափման շրջանից։

Համարվում է, որ մարդը ջերմում է, եթե նրա մարմնի ջերմաստիճանը 38°C կամ ավելի բարձր է։

Մարմնի բարձրացած ջերմաստիճանը մեր օրգանիզմի նորմալ պատասխանն է վարակին կամ բորբոքմանը։ Ջերմության բարձրացման ամենահաճախ հանդիպող պատճառը մրսածությունն է կամ գրիպը։

Ինչպե՞ս չափել ջերմաստիճանը

Մարմնի ջերմաստիճանը չափում են ջերմաչափով։ Հնարավորության դեպքում խորհուրդ է տրվում չափումը կատարել թվային, այլ ոչ թե սնդիկային ջերմաչափով։

Մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար ջերմաչափը դնելու ստանդարտ տեղը թևատակն է (անութափոս)։

Թևատակի ջերմաստիճանը չափելու համար՝

 • թևատակը մաքրեք-չորացրեք մաքուր սրբիչով
 • բարձրացրեք աջ կամ ձախ ձեռքը և ջեմաչափը դրեք թևատակի շրջանում՝ չափիչ ծայրը հպելով թևատակի մաշկին
 • զգուշությամբ իջեցրեք ձեռքը և հպեք ձեր մարմնին՝ կիպ պահելով ջերմաչափը թևատակում
 • պահեք ջերմաչափը թևատակում այնքան, որքան նշված է տվյալ ջերմաչափի տեղեկատվական թերթիկում
 • հանեք ջերմաչափը և կարդացեք ձեր մարմնի ջերմաստիճանի ցուցմունքը։

Հիվանդություններ

Հիվանդությունները լինում բնածին և ձեռքբերովի։ Բնածին հիվանդությունները լինում են՝ վարակիչ և ոչ վարակիչ։ Վարակիչ հիվանդությունները լինում են՝ վիրուսներից, բակտերիաններ սունկ։ Ձեռքբերովի հիվանդությունն է՝ ինֆեկտիոն պրոցեսը լինում են՝ հիվանդության հարուցիչ, փոխանցման ճանապարհ (օդակաթիլային, կոնտակտ, կենցաղային, սննդային, ջրային, արյունային, սեռական), ընկալունակ օրգանիզմ։

Ինֆեկտիոն հիվանդության փուլեր՝

 1. Գաղտնի ինկոբացիոն
 2. Նշաններ
 3. Ելք (մահ, առողջացում, բարդություններ)

Առողջացման արդյունքոմ մնում է իմունիտետ։ Իմունիտետը լինում է՝ կայուն և ոչ կայուն իմունիտետ։

Ալերգիա, Խայթոցներ

Ալերգիաներ կամ ալերգիկ հիվանդություններ, վիճակներ, որոնք հետևանք են իմուն համակարգի գերզգայուն պատասխանի՝ ուղղված արտաքին միջավայրի սովորաբար անվնաս նյութերին: Այս հիվանդություններն են ալերգիկ քթաբորբը (հարդախոտի տենդ), սննդային ալերգիան, ատոպիկ մաշկաբոբը, ալերգիկ ասթման և անաֆիլաքսիան: Ախտանիշները կարող են լինել հետևյալները. աչքերի կարմրածություն, քոր եկող ցան, փռշտոց, քթահոսություն, դժվարաշնչություն կամ այտուցվածություն: Սննդային անտանելիությունը և սննդային թունավորումը առանձին, տարբեր վիճակեր են:

Allergy degranulation processes 01.svg

Խայթոցներ

Խայթոցները համարվում են վնասվածքների հաճախակի առաջացման պատճառներ։ Ցանկացած կենդանի (և մարդ) կարող է խայթել, սակայն գերակշռող են շների և կատուների խայթոցները։

Խայթոցները սովորաբար առաջացնում են փոքր վերքեր, սակայն կենդանու թքի կամ լորձի միջոցով բակտերիաները կարող են անցնել վերքի մեջ, որտեղից էլ՝ արյան հուն, առաջացնելով տեղային կամ ընդհանուր վարակային բարդություններ։

Խայթոցները հաճախ բերում են հետևյալ տեսակի վնասվածքների՝

 • ծակած վերքեր
 • պատռված վերքեր
 • կտրված վերքեր
 • արյունազեղումներ (կապտուկ) և այտուց։

Խայթոցները կարող են լինել խիստ ցավոտ և տհաճ։ Դուք կարող եք զննել և հայտնաբերել նաև խայթոցից առաջացված վերքի վարակման նշաններ։

Խայթոցի վերքի վարակման նշաններից են՝

 • այտուց
 • կարմրություն
 • վերքի հարակից հյուսվածքների լարվածություն կամ պնդություն
 • վերքի ցավոտության սաստկացում
 • վերքից արտադրություն
 • խայթոցի շրջանի ավշային հանգույցների այտուցվածություն
 • ծանր դեպքերում՝ դող-սարսուռ և մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում (38°C և ավելի բարձր)։

Շան խայթոցներ

Կատաղության ներարկումներ մարդուն շան կծելուց հետո: Առաջին օգնության կանոններ. Մարդու նկատմամբ կատաղություն պատվաստում. Ինչպես և քանի ...

Շան խայթոցների մեծ մասը տեղի է ունենում կամ ձեր տան կամ մեկ այլ ուրիշի (օրինակ՝ հարևանի) շան միջոցով։ Շները կարող են խայթել ցանկացած մարդու, սակայն առողջական հետևանքների տեսանկյունից ավելի ռիսկային են համարվում մինչև 5 տարեկան երեխաները։

Շունը կարող է խայթել, եթե՝

 • կենդանին հրահրված է, սթրեսով լի կամ վախեցած
 • հոգ է տանում և անհանգստացած է իր փոքրիկների մասին
 • վատառողջ է կամ ցավեր ունի
 • անակնկալ ձևով ընդհատվել է նրա սնունդ ընդունելը կամ քունը
 • խաղի ընթացքում դարձել է գերգրգռված կամ գերակտիվ
 • երիտասարդ է։

Շան խայթոցը սովորաբար առաջացնում է մաշկի ծակած վերք, ինչպես նաև պատռվածքներ կամ կտրվածքներ։

Մանկահասակ երեխաների դեպքում ավելի հավանական է, որ շան խայթոցը ներառի նրա գլուխը, պարանոցը կամ դեմքը՝ շրթունքների, այտերի կամ քթի շրջանում։ Շան խայթոցը կարող է առաջացնել վարակային բարդություններ և վերքի սպիացում։

Առողջություն

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, երբ նա իրեն լավ է զգում:

Առողջության գործոնները՝

 1. մարզանք
 2. առողջ սնունդ
 3. շրջակա միջավայր
 4. հիգիենա
 5. նորմալ հոգեվիճակ
 6. վնասակար սովորություն
 7. ժառանգականություն
 8. աղքատություն
 9. կրթություն
 10. պատասխանատու վարքագիծ

Փոխում եմ հաջորդականությունը ըստ իմ կարծիքի՝

 1. առողջ սնունդ
 2. մարզանք
 3. հիգիենա
 4. շրջակա միջավայր
 5. կրթություն
 6. նորմալ հոգեվիճակ
 7. վնասակար սովորույթ
 8. ժառանգականություն
 9. աղքատություն
 10. պատասխանատու վարքագիծ
 1. պատասխանատու վարքագիծ
 2. մարզանք
 3. առողջ սնունդ
 4. շրջակա միջավայր
 5. հիգենիա
 6. նորմալ հոգեվիճակ
 7. վնասակար սովորույթ
 8. ժառանգականություն
 9. աղքատություն
 10. կրթություն

Exercises

38.1 What do you say in these situations?

 1. is correct
 2. is correct
 3. is correct
 4. is correct
 5. is correct
 6. is correct
 7. is correct

38.2 Put the verb into correct form.

 1. pointed
 2. both
 3. asked
 4. lose
 5. bad
 6. start
 7. gave, would have

38.3 Write sentences beginning if … .

 1. If we caught the 10.30 train, we’d arrive too early.
 2. If he had prepared for the driving test, it would not have failed.
 3. If we decided to say hotel, it is vey expensive.
 4. Sally is not going to leave her job for another job.
 5. We decided not to join Ben at the party but I have to invite, we are also friends.
 6. I’m not going to tell him what happened, he does not believe me.

38.4 Use your own ideas to complete these sentences.

 1. I’d buy a house.
 2. he was not afraid of heights.
 3. Learn all the rules.
 4. from his behavior.
 5. he will take that step.

Exercise

defend-attack

departure-arrival

die-live, to be born

difficult-easy

dirty-clear

distant-near

divorce-marry

ending-beginning

enemy-realitive, friend

love-hate

entrance-exit

everybody-nobody, anybody

exactly-approximately

excited-calm

export-import

failure-succes

false-true

final-first

finish-start

first-last, final

fix-break

handsome-ugily

heaven-hell

includs-exculd

increase-decrease

junior-senjor

kind-crucl

Time Management Skills

Tidying up can improve both self-esteem and motivation. You will also find it easier to stay on top of things if your workspace is tidy, and you keep your systems up to date.

Top Tip for Tidying:

Create three piles of your stuff: Keep, Give Away, and Throw Away.

 • Keep, if you need to keep it for your records, or do something with it. If it needs action, add it to your task list.
 • Give away, if you don’t want it, but someone else might be able to use it, and/or it is work that can and should be delegated.
 • Throw away (or recycle) for things that have no value to you or anyone else.

Use A ‘To Do’ List

Whether electronic or paper, lists are a good way to remember what you’ve got to do, and to see at a glance what you’ve forgotten.

Consider highlighting the most important items in some way, and remember to take things off your list when they are complete and/or no longer need doing.

If a task is genuinely urgent and important, get on with it.

Առաջադրանքներ

1․Փոխել դերբայական դարձվածի շարադասությունը երկու ձևով։

Այդ ընտանիքը, ճանաչելով Սարյանի արժանիքները, աշխատում էր գրավել նրան։ Ճանաչելով Սարյանի արժեքները՝ այդ ըտանիքը աշխատում էր գրավել նրան։ Այդ ընտանիքը աշխատում էր գրավել նրան՝ ճանաչելով Սարյանի արժեքները։

Հայկին ժամադրավայրում չգտնելով՝ Նարինեն վերին աստիճանի վրդովվեց։

Քառորդ ժամ չանցած՝ անձրևի կաթիլները թրջեցին գետինը։

Ուխտավորները մտան վանքի բակ՝  ծանր ուսապարկերը շալակած։

Մանկամարդ աղջիկը, գեղեցիկ աչքերը լուսնին հառած և ձեռքը ծնոտին դրած, նստել էր մոր առաջ։

2․Փակագծերում տրված բառերից ընտրել ճիշտը։

Օրիորդի (հնչյուն, հնչուն) ծիծաղը ծավալվելով արձագանքեց պալատի կամարների տակ։

(Ամոլ, ամուլ) դաշտերը դարձան բերրի ու արգասաբեր, և անապատները ծաղկեցին։

Ընկերներիդ  (հանդիպելիս, հանդիպելուց) չմոռանաս ասել այդ մասին։

Թագավորն ուշադրությամբ լսում էր զորականին՝ առանց դույզն-ինչ դժգոհության նշույլ (արտաբերելու, արտահայտելու)։

3․Ուղղակի խոսքը դարձնել անուղղակի։

Սպարապետն ասաց թագավորին, որ ինքը նրա հրամանները կկատարի և նրա հետ կլինի մինչև վերջին շունչը։

Կինը պատասխանեց ամուսնուն, որ նա չհոգա իր մասին և զբաղվի իր գործերով։

Պետը հեռախոսով պատվիրեց օգնականին, որ նա գտնի Պողոսյանին և ուղարկի իր մոտ։

Նա հայտնել էր ղեկավարությանը, որ ինքը չի կարող գալ, թող իրեն փոխարինող ուղարկեն։

Задания с 5-16 апреля /2 к. /

История вещей — Интернет-журнал об истории создания ..

История фортепиано

На историю европейской культуры начала XVIII столетия большое влияние оказало такое событие, как создание фортепиано. Музыкальная культура западной цивилизации полностью изменилась при появлении фортепиано.

Из истории известно о существовании клавишных инструментов еще в Средневековье. Самый старый из них – это орган, являющийся духовым клавишным инструментом, у которого нет струн, зато есть множество труб. Именно поэтому непосредственным родственником фортепиано орган не является.

Фортепиано Бартоломео Кристофори

Композиторы и музыканты XVIII века понимали, что им необходим новый клавишный инструмент, по выразительности не уступающий скрипке. Ощущалась потребность в инструменте, динамический диапазон которого был бы достаточно большим. Воплотить мечты в реальность смог итальянский мастер Бартоломео Кристофори, он занимался в семействе Медичи музыкальными инструментами. Именно с его музыкального инструмента и началась в 1709 году история фортепиано.

Бартоломео Кристофори

Название своему изобретению он дал следующее — «gravicembalo col piano e forte», которое переводится как «инструмент клавишный, играющий громко и нежно». Позднее название сократили, превратив его в одно слово «фортепиано». В 1916 и 1917 годах похожие инструменты были созданы французом Жаном Мариусом и немцем Кристофором Готлибом Шретером.

Фортепиано Бартоломео Кристофори 1720 года

Очень простое фортепиано Кристофори имело клавиши, войлочные молоточки и возвращатель. У него отсутствовали демпфера и педали. При ударе по клавише молоток ударял по струне, после чего она начинала вибрировать. Ее вибрация не была похожа на ту вибрацию, какая бывает у клавикорда или клавесина. Молоточек, благодаря возвращателю, имел возможность идти назад, а не оставаться прижатым к струне, что могло бы в свою очередь заглушать вибрации струны.

Динамический диапазон инструмента и его способность резонировать – это те качества, которые отличают фортепиано от других музыкальных инструментов. Почти колокольного звучания инструменту позволяют достигать его стальная рама и деревянный корпус. От предшественников фортепиано отличает его звучание, способное быть не только тихим или громким, но еще и делающим крещендо и диминуэндо, способность к постепенной или внезапной смене динамики.

История фортепиано

Несмотря на то, что история фортепиано насчитывает 300 лет, появление этого инструмента стало поворотным моментом в искусстве. Вся европейская музыка, а это важная часть всей мировой культуры, изменила свой характер, благодаря этому изобретению.

На протяжении трехсот лет для фортепиано писали все великие композиторы. Многие из них прославились именно фортепианными произведениями. Также с ростом популярности фортепиано начали появляться и пианисты-виртуозы. Одним словом фортепьяно оставило неизгладимый след в истории мировой культуры, став одним из важнейших музыкальных инструментов.

______________________________________________________________________________________________________________________________

История пончо

Пончо – это разновидность традиционной латиноамериканской верхней одежды. Оно представляет собой прямоугольный отрез ткани достаточно большого размера, посредине которого сделан вырез для головы.

Пончо было изобретено индейцами в Южной Америке и являлось их национальной одеждой. Они ценили пончо за удобство. Эта одежда не сковывала движений и при этом была достаточно теплая. Считается, что пончо люди стали использовать в XIII-XIV веках. Эти первые варианты были просты и очень похожи между собой. Они представляли собой тканевые прямоугольники со стороной полтора на полтора метра или полтора на два метра. В них не предусматривались рукава или другие элементы одежды, только круглый вырез для головы.

История пончо

Делали пончо из шерсти животных. Крестьяне и другие простолюдины использовали для производства этой одежды ткань «аваску», она была грубая, так как ткалась из шерсти лам. А люди с хорошим достатком применяли ткань «альпаки», которая была более мягкой и теплой. Вожди индейских племен носили самые дорогие пончо, которые делали из шерсти «викуньи».

История пончо

В давние времена на территориях, где сейчас располагается Перу, производство пончо было настоящим искусством. Занимались этим ремеслом лишь мастера из некоторых районов Патагонии, их изделия ценились на всем континенте. Что удивительно, пончо из грубой ткани делались женщинами, а из тонкой – мужчинами.

История пончо

Для украшения пончо использовали вышивку, бахрому, что делало эту одежду очень привлекательной. Именно это сыграло основную роль в проявлении интереса к этой одежде со стороны европейцев. Спустя непродолжительное время пончо снискало славу отличной одежды не только в Северной Америке, но и в Европе.

История пончо

Но история пончо на этом не заканчивается. Этот вид одежды вошел в моду в начале второй половины XX века, когда его стали демонстрировать на показах модельеров Европы. Оно претерпело значительные метаморфозы: вырезы и горловины стали разнообразными, стали появляться вырезы для рук, карманы, капюшоны, застежки и воротники. Кроме того, модельеры начали создавать различную одежду, в которой проскальзывали идеи пончо. Изменились материалы: они стали более практичными, мягкими и удобными. Появились вязаные пончо, которые быстро завоевали популярность у потребителя.

История пончо

Однако традиционные пончо никуда не делись, и их продолжали носить. Классическое пончо имеет свободный крой, его края свисают до середины бедер, украшения отсутствуют, а декор минимален. Данные пончо привлекают внимание практически любой женщины. Они универсальны. Их можно носить с джинсами, брюками, юбками. Они скрывают худобу и лишний вес, при этом помогают женщине быть элегантной. Возможно, эти преимущества и поддерживают интерес потребителей к этому виду одежды.

_______________________________________________________________________________________________________________

Упражнения

 • КТО ПОСОВЕТОВАЛ, РАЗРЕШИЛ, ОБЕЩАЛ + ИНФИНИТИВ КОМУ?
  1. Профессор посоветовал … не опаздывать на лекции (новый студент)
  2. Мать не разрешила … купить мороженое (свои дети)
  3. Экскурсовод посоветовал … слушать внимательно (некоторые экскурсанты)
  4. Наш преподаватель посоветовал … посетить музей. (все студенты)
  5. Отец обещал … купить фотоаппарат (старший сын)
  6. Ученик обещал … прочесть эту книгу (старая учительница)
  7. Нина разрешила … посмотреть ее фотографии (свой друг)
  8. Врач не разрешает … много курить (этот больной)
  9. Инженер посоветовал … выполнять работу аккуратно (молодой рабочий)
  10. Журналист обещал … написать статью о спектакле (эта молодая артистка)

 • СКОЛЬКО ЛЕТ КОМУ?
  1. Сколько … лет? (Вы)
  2. … 30 лет. (он)
  3. … 21 год. (она)
  4. … 18 или 17 лет? (ты)
  5. скоро 25 лет. (я)
  6. Это Николай. … 23 года.
  7. Это Ирина. … 19 лет.
  8. Это Михаил. … 24 года.
  9. Это Сергей и Юра. … по 20 лет.
  10. Дима, когда ты родился? Сколько … лет?
  11. Николай Петрович, сколько … лет?
  12. Я еще молодой. … 22 года.2. а) Восстановите вопросительные слова.
  1. – … выставке рассказал преподаватель?
  2. – … матче говорил ваш друг?
  3. – … поездке мечтает Наташа?
  4. – … открытии рассказывает статья?
  5. – … лекции ты говоришь?
  6. – … городе говорится в тексте?
  б) Ответьте на эти вопросы, используя слова футбольный, последний,
  интересный, туристический, новый, сибирский.

Мартовский флешмоб по русскому языку 9-12 классы

Имя, фамилия, электронная почта 

Эрик Геворгян erikgevorgyan@mskh.am

*Школа 

*Старшая школа

Средняя школа

Северная школа

Южная школа

Восточная школа

Западная школа

Класс *

2.2 курс

1. Найдите в данном тексте слова-синонимы: ,,На картине была изображена девушка. Она смотрела на воду канала и, казалось, созерцала что-то. Она не замечала ни прохожих, которые с любопытством взирали на неё, ни дворников, которые лениво глазели у ворот.,,

смотрела-созерцала-взирали-глазели

2. Ответьте на вопросы пословиц. На какой роток не накинешь платок?

На чужой

На родной

На свой

На соседский

Кем не станет казак, если будет терпеть?

Атаманом

Командиром

Пехотинцем

Главой

3. Приведите названия национальностей, которые живут в данных странах. Например – Германия – немец, немка; Куба – кубинец, кубинка; А теперь – Польша – Финляндия – Эквадор –

Польша-поляк, полька; Финляндия-финн, финка; Эквадор- эквадорец, эквадорка.

4. Образуйте форму множественного числа существительных – «дно» , «муж», «полотенце», «крем», «шелк».

дно-донья, муж-мужья, полотенце-полотенца,крем-кремы, шелк-шелка

5. Эрмитаж в Санкт-Петербурге — одно из величайших достояний России, а заодно и один из самых известных музеев мира. С 18-го века в Эрмитаже обитает множество кошек, причём совершенно официально, и им даже выделяют довольствие. С чем может быть это связано? Найдите ответ в интернете.

Они эффективно борются с мышами и крысами.

6. Сравнивать Санкт-Петербург и Венецию начали давным-давно. Санкт-Петербург был основан в 1703 году Петром I на болотистой местности и известен сегодня всем своей несравненной архитектурой. Венеция также была основана в 421 году на множестве болотистых островов. Постепенно эти острова заселялись. Для осушения земли прорывались каналы и над ними строились те объекты, которые и связывают схожестью сегодня Венецию с Санкт-Петербургом. Что это за приспособления?

оба города построены на болотах. А потому они так похожи внешне: огромное э количество воды вокруг, разнообразие мостов и мостиков.

Задания составила – Ани Аветисян