Design a site like this with WordPress.com
Get started

2021-ի ապրիլյան ֆլեշմոբ. 9-12-րդ դասարաններ

Անուն ազգանուն, էլ. հասցե 

Erik Gevorgyan erikgevorgyan@mskh.am

*Դասարան, դպրոցի անուն 

2.2 , college

*Քաղաք, գյուղ, երկիր 

City

*Հեռավա՞ր ես սովորում, թե՞ առկա: 

*առկա

հեռավար

I. After the verb “wish” the Simple Past Tense is often used with a present or future meaning. It is translated into Armenian with the word “երանի” E.g. I wish I had a car ( = it would be nice if I had a car, I don’t have a car) Երանի ես ավտոմեքենա ունենայի: After the verb ‘’wish’’ the Past Perfect tense is used for wishes about the past.E.g. I wish you hadn’t said that (= it would be nice if you hadn’t said that, he said that) Երանի դա ասած չլինեիր: After the verb “ wish’ would is used, which expresses regret or annoyance that something will not happen. E.g. I wish you would stop smoking ( = why won’t you stop smoking?, I have a critical request) Երանի թողնեիր ծխելը: Choose the correct answer.

Option 1

1. I wish I ……… French ( spoke, would speak, had spoken)

spoke

2. I wish it ………. raining ( stopped, would stop, had stopped)

had stopped

3. I stayed late at work yesterday and I wish I ……… at work late ( didn’t stay, wouldn’t stay, hadn’t stayed)

hadn’t stayed

4. I wish I ……….. so many mistakes. ( hadn’t made, wouldn’t make, didn’t make)

didn’t make

5. I don’t have new shoes, I wish that I …….. new shoes ( had, would have, had had)

would have

6. I wish my boss ……….. always ……. Meeting during my lunch time ( didn’t arrange, wouldn’t arrange, hadn’t arranged)

didn’t arrange

7. I wish I ………. hard at school ( had worked, worked, would work)

worked

8. I wish I ………. a musical instrument when I was younger. ( learned, had learned, would learn)

learned

9. I wish people ………… away pens when they don’t work any more! ( had thrown, would throw, threw)

would throw

10. I wish I ……… to London one day. ( went, had gone, would go)

went

II. Three answers are correct. Write the wrong answer.

1. I got the vegetables from the ………… ( supermarket, baker’s, market, fruit and vegetable shop)

fruit and vegetable shop

2. I got the bread from the ………….. ( hypermarket, baker’s, deli, butcher’s)

baker’s

3. I got these jeans from a …… ( market, paper shop, department store, clothes shop)

clothes shop

4. I got the shampoo from the ………. ( deli, chemist’s, supermarket, department store)

department store

5. I got these CDs from the ……….. (baker’s, newsagent’s, department store, music shop)

music shop

III. Answer these questions

Option 1

1. Do you think cellphones including voice and text messaging should be banned in classrooms? Why or why not?

In my opinion, cell phones should not be banned in the clasroom, but mesasages can be banned because they distract us from lessons.

2. Can you think of any other locations where cellphones should be banned? Why?

Cell phones can be banned during meetings.

3. In what situations might the video-taping capabilities of cellphones be unwelcome?

Very often the video recording is passable during business meetings.

Option 1

Առաջադրանքը կազմել է Հերմինե Գևորգյանը

Option 1

Վոլֆգանգ Բորխերթ | ԱՌՆԵՏՆԵՐԸ ԳԻՇԵՐԸ ՔՆՈՒՄ ԵՆ

Գերմանիայի ազգային գրող, բանաստեղծ, դրամատուրգ և դերասան Վոլֆգանգ Բորխերթը ծնվել է 1921 թ. մայիսի 20-ին՝ Համբուրգում։ Նա իր կարճատև կյանքի ընթացքում ֆաշիզմի դեմ իր հեգնական սուր բանաստեղծությունների, պիեսների ու ելույթների պատճառով շատ անգամ խոշտանգվում, բանտարկվում և վերջում դատապարտվում է մահվան, սակայն 1945 թվի գարնանը նրան ուղարկում են ռազմաճակատ։

Պատերազմի ավարտից հետո Վ. Բորխերթը՝ հոգնաբեկ ու քայքայված, վերադառնում է Համբուրգ՝ իր ավերված ծննդավայրը։ Նրա նուրբ հոգին պատերազմի արհավիրքներից այնպես է ցնցվում, որ համարյա իր բոլոր ստեղծագործություններում արտացոլվում է կյանքի այդ դաժան ժամանակահատվածը։
Վ. Բորխերթի լեզուն պարզ է, սակայն այդ պարզության մեջ նրա հայացքը շարունակ ուղղված է մարդու բարդ հոգեբանությանն ու ներաշխարհին։
Վ. Բորխերթի նշանավոր ստեղծագործություններից են՝ «Լապտեր, գիշեր և աստղեր» (1946), «Հենց այս երեքշաբթի» (1947), «Ծաղկեփունջ» (1947) և այլն, որոնք թարգմանվել են անգլերեն, ֆրանսերեն, ճապոներեն, ֆիններեն և շվեդերեն։
Վոլֆգանգ Բորխերթը, կրելով մարմնական և հոգեկան ծանր տանջանքներ, 1947-ին, 26 տարեկան հասակում կնքում է իր մահկանացուն՝ թողնելով գրական հարուստ ժառանգություն։

Կիսավեր պատի դատարկ լուսամուտի շրջանակը հորանջեց։ Մայր մտնող արևը մի բուռ կարմիր ու կապույտ գույն էր շաղ տվել նրա վրա։ Վեր խոյացած ծխնելույզների մնացորդների արանքից փայլատակում էր փոշե ամպը, իսկ դաշտը ավերակույտերի տակ կիսանինջ վիճակում էր։ Տղան փակել էր աչքերը։ Հանկարծ զգաց՝ ինչ-որ ստվեր ընկել է գլխին, և շրջապատը միանգամից ավելի է գորշացել։ Հասկացավ, ինչ-որ մեկը անաղմուկ եկել ու կանգնել է դիմացը։ «Վերջ, բռնվեցի»,- մտածեց տղան, սակայն երբ աչքի տակով նայեց և կիսամաշ տաբատի մեջ նկատեց ինչ-որ ոտքեր, որոնք այնքան կոր էին, որ դրանց արանքից հնարավոր էր մյուս կողմը տեսնել, համարձակվեց ու նայեց իր դիմացը կանգնած մարդու դեմքին։ Զամբյուղը և դանակը ձեռքին, հողոտ մատներով տարեց մարդ էր։ Մարդը, նայելով խիտ ու խռիվ մազերով տղայի գլխին, հարցրեց.
-Այստե՞ղ ես քնում։
Յուրգեն անունով տղան, մարդու ոտքերի արանքից նայելով արդեն մայր մտնող արևին, պատասխանեց.
-Չեմ քնում, հսկում եմ։
-Հա,- գլուխը շարժելով՝ ասաց մարդը, ուրեմն՝ այդ մեծ փայտն էլ հենց դրա համար ես պահում ձեռքիդ։
-Այո,- համարձակորեն պատասխանեց Յուրգենը և փայտը ամուր սեղմեց ափի մեջ։
-Ինչի՞ համար ես պահակություն անում,- հարցրեց մարդը։
-Չեմ կարող ասել,- փայտը սեղմելով՝ պատասխանեց տղան։
Մարդը զամբյուղը դրեց գետնին, դանակը մաքրեց տաբատով ու հարցրեց.
-Փող-մող, ինչ-որ բա՞ն ես պահպանում։
-Փո՞ղ, ո՛չ,- հեգնանքով պատասխանեց Յուրգենը։
-Դե լավ, հապա ի՞նչ։
-Ասացի՝ չեմ կարող ասել, բայց վող-մող չկա։
-Դե լավ, որ այդպես է, ես էլ քեզ չեմ ասի, թե ինչ կա զամբյուղիս մեջ,- ասաց մարդը և թեթևակի հարվածելով զամբյուղին՝ փակեց ծալովի դանակը։
-Ինքս գիտեմ ինչ կա զամբյուղում,- անտարբերությամբ պատասխանեց Յուրգենը,- ճագարի կեր է։
-Տեր Աստված,- աչքերը զարմանքից խոշորացրած՝ գոչեց մարդը,- որտեղի՞ց իմացար, շատ ճարպիկն ես, քանի՞ տարեկան ես։
-Ինը։
-Հա, ուրեմն՝ կարող ես ասել՝ երեք անգամ ինը քանի կլինի։
-Պարզ է,- ասաց Յուրգենը, և որպեսզի մտածելու ժամանակ ունենա, ավելացրեց,- էդ հո մի բան չի։- Եվ մարդու ոտքերի արանքից նայելով հեոու՝ հարցրեց.
-Ասում ես՝ երեք անգամ ինը, ջրի պես գիտեմ, քսանյոթ։
-ճիշտ է,- ասաց մարդը,- ես հենց այդքան ճագար ունեմ։
-Քսանյոթ հա՞տ,- հիացմունքից բերանը բաց՝ հարցրեց տղան։
-Իհարկե, եթե ուզես, կարող ես գալ ու նայել նրանց, մեծ մասը դեոևս փոքր են։
-Ախր, ես չեմ կարող գալ,- կասկածամտորեն պատասխանեց Յուրգենը,- պետք է պահակության անեմ։
-Մի՞շտ, նույնիսկ գիշե՞րը,- հարցրեց մարդը։
Յոլրգենը մարդու կամարաձև ոտքերից հայացքը բարձրացրեց, նայեց նրա դեմքին ու շշնջաց.
-Այո, միշտ, միշտ, շաբաթ օրվանից մինչև հիմա։
-Այսինքն՝ ընդհանրապես տուն չես գնում։ Բա որտե՞ղ ես հաց ուտում։
Տղան բարձրացրեց մի քարակտոր և պահած կես հացը և թիթեոյա տուփը ցույց տվեց մարդուն։
— Աա՜ա, նույնիսկ ծխո՞ւմ ես,- հարցրեց մարդը,- ուրեմն՝ ծխամորճ էլ պետք է ունենաս։
-Ծխամորճ չեմ սիրում, սիգարեթ եմ փաթաթում,- ամաչելով պատասխանեց Յուրգենը։
-Ափսոս, որ չես կարող գալ,- զամբյուղը վերցնելու նպատակով կռացավ մարդը, և շարունակեց,- եթե գայիր, կտեսնեիր ճագարներին, հատկապես՝ փոքրերին, գուցեև մեկին ընտրեիր քեզ համար, բայց ափսոս, որ չես կարոդ պահակությունդ թողնել։
-Ոչ, ոչ, չեմ կարոդ- տրտմորեն պատասխանեց Յուրգենը։
-Շատ լավ,- զամբյուղը վերցնելով՝ ասաց մարդը,- ինչ արած՝ եթե չես կարող, բայց, իսկապե՜ս, ափսոս էր։ Մարդը շրջվեց, որ գնա։
-Եթե ոչ մեկին չասես, կասեմ, թե ինչու չեմ գալիս,- արագորեն վրա բերեց Յուրգենը,- առնետների պատճառով։
Մարդը կամարաձև ոտքերը մի քայլ առաջ դրեց ու հարցրեց.
-Առնետների՞։
-Այո՛, ախր, առնետները ուտում են մեռածների մարմինը։ Իրենց ուտելիքը հենց դա է՝ մեռածների մարմնի միսը։
-Ո՞վ է այդպես ասել։
-Մեր ուսուցիչը։
-Եվ դու եկել ես այստեղ, որպեսզի հսկես առնետների՞և։
-Առնետներին չէ,- ցածրաձայն ասաց տղան, իսկ հետո ավելացրեց,- եղբորս եմ հսկում, եղբայրս տակն է մնացել։
Հետո ձեռնափայտով ցույց տալով ավերված պատերը՝ ավելացրեց.
-Հանկարծ ներքնահարկը մթնեց, այլևս նրան չտեսա։ Շատ կանչեցինք, ախր, ինձանից շատ պուճուր էր, ընդամենը չորս տարեկան։ Պետք է այստեղ իրեն պահպանեմ, ինձանից շատ պուճուր էր։
Մարդը նայեց տղայի խռիվ մազերին ու հանկարծ ասաց.
-Լսիր, ձեր ուսուցիչդ ձեզ չի՞ ասել, որ առնետները քնում են գիշերը։
-Ո՜չ, չի ասել- պատասխանեց Յուրգենը, որի դեմքը շատ հոգնած տեսք ընդունեց;
-Ա՜յ քեզ ուսուցիչ, բա նման բանը չեն իմանա՞։ Պարզ է, որ առնետները գիշերը քնում են։ Դու էլ գիշերները գնա տուն ու հանգիստ քնիր։ Աոնետնեոը միշտ, միշտ քնում են գիշերը, հենց որ մութը ընկնում է, գնում ու քնում են։
Յուրգենը ձեռքում պահած փայտի ծայրով մի փոքրիկ փոս քանդեց հողում — շշնջաց.
-Պիտի բարձրաձայն աղոթենք…
-Գիտե՞ս ինչ,- տեղում անհամբեր շարժվելով՝ ասաց մարդը,- ես արագ կգնամ, ճագարների կերը կտամ,- հենց որ մութը ընկավ, կգամ քո ետևից, գուցե ճագարի ձագերից մեկն ինձ հետ վերցնեմ։ Ի՞նչ ես կարծում։
Յուրգենը, դեռևս գետնին փոսիկներ փորելով և սպիտակ ու մոխրագույն ճագարների մասին մտածելով, շշնջաց.
-Չգիտեմ։
Մարդը ավերակույտների վրայով ուղղվեց դեպի ճանապարհը։
-Հա, մեր ուսուցիչը պիտի իր գործը փոխի,- ասաց տղան,- այ քեզ ուսոսցիչ, չգիտի, որ առնետները գիշերը քնում են։ Հետո ոտքի կանգնեց և բարձրաձայն բղավեց մարդու ետևից.
-Նրանցից մեկն ինձ տվեք, կլինի՞ այն սպիտակներից մեկը։
Մարդը, շարունակելով իր ճանապարհը, ասաց.
-Կաշխատեմ, դու դեռ այստեղ պիտի սպասես, երբ վերադառնամ, քեզ հետ կգնանք ձեր տուն, որպեսզի հայրիկիդ սովորեցնեմ, թե ինչպես ճագարի վանդակ պատրաստի, դու էլ պետք է սովորես։
-Շա՚տ լավ, կսպասե՜մ,- բղավեց Յուրգենը,- քանի դեռ չի մթնել, պահակություն կանեմ և էլի կսպասեմ։ Մեր տանը փայտ ու տախտակ էլ կա, այն փայտե արկղերից։
Մարդը այլևս չէր լսում, կամարաձև ոտքերով վազում էր դեպի բոսորագույն արևը և, ձեռքում բռնած ճագարների կերով ու ցեխոտ խոտաբույսերով լեցուն զամբյուղը, մի կողմից մյուս կողմ էր ճոճվում։

Թարգմանական աշխատանք

Безмолвное понимание

У сёгуна Иэмицу был любимый китайский пёс. Это был очень большой кобель. Иэмицу заботливо ухаживал за своим псом и всегда брал его с собой на прогулку.

Однажды, как водилось, сёгун прогуливался с псом во дворе. Внезапно пёс чего-то испугался и начал лаять на Иэмицу. Что сёгун ни делал, чтобы успокоить его, тот продолжал лаять ещё громче. Невозмутимый по своей природе, Иэмицу окончательно вышел из себя.

— Что с тобой, противная собака? Почему ты лаешь на своего хозяина? Ты что, забыл, кто твой хозяин?

Иэмицу решил, что пёс лает потому, что у него слишком длинные уши.

— Эй, есть кто-нибудь поблизости? Принесите ножницы и отрежьте ему уши!

Один из прислужников бросился за ножницами, но тут к сёгуну подошёл Осё. Он плюнул себе на ладонь и протянул ее в сторону разъярённого зверя. Вскоре пёс унялся и, виляя хвостом, принялся лизать его руку.

Иэмицу был удивлён и спросил:

— Что такого особенного в вашей руке, дзэнский мастер? Как вам удалось так легко успокоить взбесившуюся собаку?

— Это результат действия высшей мудрости. Я успокоил его, направив в его сторону ум, исполненный безмолвного понимания.

— Вот это да! — только и смог сказать поражённый сёгун.

Թարգանություն

Լուռ ըմբռնում

Սեգուն Իեմիցուն սիրելի չինական շուն ուներ։ Դա շատ մեծ կոբել էր: Իեմիցան հոգատարությամբ հոգ էր տանում իր շան մասին և միշտ նրան իր հետ զբոսանքի էր տանում։ Մի օր, ինչպես միշտ, Սեգունը բակում զբոսնում էր շան հետ։ Հանկարծ շունը վախեցավ ինչ-որ բանից և սկսեց հաչալ Իեմիցայի վրա: Սեգունը փորձում էր նրան հանգստացնել, նա շարունակում էր ավելի բարձր հաչալ։ Իր բնույթով անվրդով, Իեմիցուն վերջնականապես հունից դուրս եկավ։

-Ինչ եղավ քեզ հետ զզվելի շուն? Ինչու ես հաչում քո տիրոջ վրա: Դու մոռացել ես, թե ով է քո Տերը։

Իեմիցուն որոշեց, որ շան ականջները չափազանց երկար են դրա համարել հաչում է:

-Էյ՜, կա որևէ մեկը Մոտակայքում, բերեք մկրատ և կտրեք նրա ականջները:

Ծառաներից մեկը գնաց մկրատի հետևից, բայց այդ պահին Սեգունին մոտեցավ Օսյոն։

Նա թքեց իր ափի մեջ, և զայրացած կենդանուն այն կողմ տարավ: Շուտով շունը հանգստացավ և պոչը թափահարելով սկսեց լիզել նրա ձեռքը։

Իեմիցուն զարմացավ և հարցրեց.

-Ինչ յուրահատուկ բան կա ձեր ձեռքում, ձյենի վարպետ: Ինչպես կարողացաք այդքան հեշտությամբ հանգստացնել կատաղած շանը։

-Դա բարձրագույն իմաստության գործունեության արդյունքն է։ Ես հանգստացրեցի նրան կողմը խելք ուղորդելով, օգտագործելով լուռ ըմբռնումը:

-Հաա՜:- միայն այս կարողացավ ասել զարմացած Սեգունը։

Թարգմանական աշխատանք

Поэма Вергилия Георгики в четырех книгах предположительно была опубликована в 29 году до нашей эры. Поэма состоит из четырех книг, которые рассказывают об отраслях сельского хозяйства. Три первые – о земледелии, виноградарстве и плодоводстве, а четвертая повествует о скотоводстве и пчеловодстве. Стоит отметить, что Италия – страна, которая имеет давнюю винодельческую историю, так как на ее территории раньше находился Древний Рим, где искусство виноделия было развито до невероятных по тем временам высот. Самая первая лоза винограда появилась в Италии примерно 1000 лет до Новой Эры – итальянскому виноделию более 3000 лет. Во времена существования Римской империи виноградная лоза распространилась по всем Апеннинам. Но после падения Рима обо всех достижениях старинных виноделов было забыто. На долгие века в Италии виноделие стало обыденно для крестьянской практики, а вино – дополнением к еде, Традиции виноделия стали возрождаться лишь с XI века.

Հայերեն

Վերգիլի Գեորգիկիի բանաստեղծությունը չորս գրքերում ենթադրաբար հրապարակվել է Մ. թ. ա. 29-ին: Բանաստեղծությունը բաղկացած է չորս գրքերից, որոնք պատմում են գյուղատնտեսության ոլորտների մասին։ Առաջին երեքը ՝ հողագործության, խաղողագործության և պտղաբուծության մասին, իսկ չորրորդը ՝ անասնապահության և Մեղվաբուծության մասին։ Պետք է նշել, որ Իտալիան մի երկիր է, որն ունի հին գինեգործական պատմություն, քանի որ նրա տարածքում նախկինում գտնվում էր Հին Հռոմը, որտեղ գինեգործության արվեստը զարգացած էր մինչև այդ ժամանակ անհավանական բարձունքներ: Խաղողի առաջին որսը Իտալիայում հայտնվել է նոր դարաշրջանից մոտ 1000 տարի առաջ ՝ ավելի քան 3000 տարի իտալական գինեգործությանը։ Հռոմեական կայսրության գոյության ժամանակ որթատունկը տարածվել է բոլոր Ապենիններով: Բայց Հռոմի անկումից հետո հին գինեգործների բոլոր ձեռքբերումների մասին մոռացվել է: Երկար դարեր Իտալիայում գինեգործությունը սովորական է դարձել գյուղացիական պրակտիկայի համար, իսկ գինին ՝ սննդի հավելում, գինեգործության ավանդույթները սկսել են վերածնվել միայն XI դարից։

Անուշ պոեմ (հատված)

Կըժերն ուսած՝ թըռվըռալով
Ջուրն են իջնում աղջիկներ,
Խընդում իրար ուսի տալով,
Երգը զընգում սարն ի վեր։

  — Ամպի տակից ջուր է գալի,
Դոշ է տալի, փըրփըրում.
Էն ո՞ւմ յարն է նըստած լալի
Հոնգուր-հոնգուր էն սարում։
 Ա՜յ պաղ ջըրեր, զուլալ ջըրեր,
Որ գալիս եք սարերից,
Գալիս՝ անցնում հանդ ու չոլեր,
Յարս էլ խըմե՞ց էդ ջըրից։

Յարաբ խըմե՞ց, յարաբ հովցա՞վ։
Վառված սիրտը էն յարի,
Յարաբ հովցա՞վ, յարաբ անցա՞վ
Անքուն ցավը ջիգյարի…

  — Աղջի՛, քու յարն եկավ անցավ
Վառված, տարված քու սիրով,
Էրված ջիգյարն՝ եկավ անցավ,
Չըհովացավ պաղ ջըրով…

  Ամպի տակից ջուր է գալի,
Դոշ է տալի, փըրփըրում.
Ա՜խ, իմ ազիզ յարն է լալի
Հոնգուր-հոնգուր էն սարում։

Մարքեթինգի պլան

1.Ապրանքի/ծառայության նկարագրությունը

Մխիթար Սեբաստացի Կրթահամալիրի սովորողների ձեռքով արտադրված գինի:

Տեսակը՝ Կարմիր, կիսաքաղցր, անապակ

2.Ապրանքի/ծառայության մրցունակության գնահատում

Մայքլ Փորթերի մրցակցային հինգ ուժերը

• մատակարարների իշխանություն

Գինի արտադրվոիմ է Վայոց Ձորում ձեռք բերված խաղողից, հիմնականում Աղավնաձոր գյուղում մշակվող խաղողի տեսակներից, ներկա շամանակածրջանում խաղողի բերքի խնդիր չի դիտվում իսկ ղաղողը մթերել ցանկացողները շատ են, այդ իսկ պատճառով հումքի մատակարարման խնդիր չի դիտվում

• գնորդների իշխանություն

Այստեղ հնարավորէ ունենանք ռիսկեր: Չնայած այն հանգամանքին, որ գինին քաջ ծանոթ է կրթահամալիրի թե աշխատակիցներին, թե հյուրերին, սակայն այն անծանոթ ապրանք է հանդիսանում գինիների շուկայում, և դեռ չի ստացել իր գնահատականը: Իսկ դա նշանակում է, որ գնորդները կարող են նախնտրել իրենց ծանոթ ապրանքանիշ:

• փոխարինող ապրանքների հայտնվելու վտանգ

Գինին կարող է փոխարինվել այլ ոգելից խմիչքներով: Սակայն մեր դեպքում որպես փոխարինող ապրանք կհամարենք այլ մակնիշի գինիները:

• նոր մրցակիցների հայտնվելու վտանգ

Գինին շուկայում առաջին հերթին կներկայանա, որպես կրթահալմալիրի ուսումնական, ուսանողների և երեխաների կողմից պատրաստված ապրանք: Այս տեսանկյունից նոր մրցակիօց հայտնվելու հավանականությունը այդքան էլ մեծ չէ:

• շուկայում գործող ընկերությունների միջև առկա թշնամական մրցակցություն

Հիմնական վտանգը կկայանա մրցակիցների ապրանքի որակի և բարի համբավի մեջ:

3.Գտնվելու վայրը ք. Երևան, Մխիթար Սեբաստացի Կրթահամալի, Խաղողի և գինու դպրոցի մառանում

4. Ծրագրի աշխարհագրական ընդգրկումն ու հաճախորդները /շուկայի հատվածը/

5 W Շերրինգտոնի մեթոդը

• Who

Ով է նպատակային սպառողը՝ Կրթահամալիրի սովորողների ընտանիքները, դասավանդողերը, Բանգլադեշ համայնքը

• Why

Ինչու է սպառողը գնում ապրանքը՝ էկոլոգիսապես մաքուր է, իր երեխայի ձեռքով պատրաստված, առողջարար է, գինը մատչելի է

• What

Տոների, ծնունդների, կնունքների համար ալկոհոլային ըմպելիք, լավ նվեր

• When

Ընտանեկան, եկեղեցական, ծիսական տոնակատարություններ

• Where

Կրթահամալիրի Խաղողի և գինու դպրոցի մառանից, որտեղ ձեզ համար կկազմակերպեն նաը անվճար համտես և փոքրիկ բացատրություն գինու ծագման վերաբերյալ

5.Պահանջարկի ընդհանուր մեծությունը

Նախատեսված է իրացնել Բանգլադեշ համայնքում և Կրթահամալիրի դասավանդողների և ծնողների միջավայրում: Համաձայն նախորդ տարիների ունեցած փորձի կատարենք հետտևյալ հաշվարկը՝

· յուրաքանչյուր սպառող տարեկան կտրվածքով կօգտագործի միջինում 2 լիտր գինի, քանի որ հիմնականում օգտագործվում են այլ գինիներ և մեր գինու քանակը սահմանափակ է։

· սպառողների քանակը 1․400 հոգի (հաշվարկել եմ կրթահամալիրի սովորողների քանակը, որպես 1 ընտանիք մեկ լիտր + 200 հոգի դասավանդողներ)*

· մեկ լիտրի գինը 2․500 դրամ

Այսպիսով եզրակացնենք, որ տարեկան կտրվածքով կիրացվի 2․800 լիտր գինի։ Գումարային ընդհանուր հասույթը կկազմի 7․000․000 ՀՀ դրամ տարեկան։

6. Շուկայում կազմակերպության մասնակցության բաժնեմասը

· Մրցակիցների մոտավոր թիվը՝

Խոշոր մրցակիցներ՝ Արմենիա Վայն, Վեդի Ալկո, Տրինիտի Կանյոն

· Ձեր մրցակիցները խոշո՞ր են, թե՞ ոչ:

Խոշոր և մանր մրցակիցներ

· Արդյո՞ք նրանց ապրանքներն ունեն նման հատկանիշներ:

Նման հատկանիշներից՝ բոլորը պատչաստված են գործարանային պայմաններում, օգտագործվում է հիմնականում արհեստական խմորիչ

· Արդյո՞ք Ձեր և նրանց ապրանքներն ունեն նման հատկանիշներ:

Մեր գինին պատրաստվում է բնական խմորիչով, քիմիական նյութեր չեն գործածվում, բնական խմորիչով: Կոնսերվանտներ առկա չեն, քանի որ քանակը փոքր է և նախատեսված չէ ինպորտի համար: Բացի այդ փոքր քանակը նախատեսում է որակ:

7.Վաճառքի գինը 1 լիտրը 2500 ՀՀ դրամ

8.Վաճառքների ծավալների կանխատեսում

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

WWF logo (Text only).svg

Բնության համաշխարհային հիմնադրամ միջազգային կազմակերպություն։ Հիմնադրվել է 1961 թվականին։ Ունի մոտ 5 միլիոն մշտական հովանավոր և ազգային ընկերակցություններ։ Նպատակն է բնական միջավայրի վատթարացման կանխարգելումը, բնության պահպանության և բուսական ու կենդանական աշխարհի անհետացող տեսակների փրկության համար ֆինանսական միջոցների հայթայթումը։ Հիմնական գործունեությունն է գենետիկական, տեսակային և էկոհամակարգային բազմազանության պահպանումը, վերականգնվող բնական պաշարների օգտագործման կայուն ձևերի ապահովումը, աղտոտման նվազեցման և էներգիայի ու պաշարների արդյունավետ օգտագործման նպաստումը, բնապահպանական հիմևախնդիրների լուծման ռազմավարության մշակումը։ Նստավայրը Գլանդում է (Շվեյցարիա)։

ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի և զարգացման կոնֆերանս (UNCED), միջազգային կոնֆերանս։ Հիմնադրվել է 1989 թվականին։ Նպատակն է մթնոլորտի, հողային և ջրային պաշարների պահպանության, կենսատեխնոլոգիաների նոր մեթոդների օգտագործման ն շրջակա միջավայրի վատթարացման կանխարգելման բնագավառներում նպաստել պետությունների փոխհարաբերությունների զարգացմանը նպաստելը։ Հիմնական գործունեությունն է ազգային հաշվետվությունների և աշխատանքային ծրագրերի պատրաստումը։ Նստավայրը Կոնչոսում է (Մեքսիկա)։

PNUMA logo.png

Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ծրագիր կամ UNEP:ՄԱԿ-ի համակարգում ստեղծված ծրագիր է, որը նպաստում է հասարակական մակարդակով բնության պահպանման կոորդինացմանը։UNEP-ը ունի նաև վեց խոշոր տարածաշրջանային կենտրոններ, ինչպես նաև գրասենյակներ բազմաթիվ երկրներում։ UNEP-ը պատասխանատու է գլոբալ և տարածաշրջանային մակարդակներով էկոլոգիական խնդիրների լուծման համար։ UNEP-ի գործունեությունը ներառում է Երկրի մթնոլորտին, ջրային և վերգետնյա էկոհամակարգերին վերաբերող բազմաբնույթ նախագծեր։ Բացի այդ UNEP-ը նշանակալի դեր ունի էկոլոգիային և շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված միջազգային կոնվենցիների զարգացման գործում։ UNEP-ը հաճախ համագործակցում է տարբեր երկրների կառավարությունների և ոչ կառավարական միջազգային կազմակերպությունների հետ։ UNEP-ի կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է Քենիայի Նայրոբի քաղաքում։

FAO logo.svg

ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն FAO միջազգային կազմակերպություն:Հիմնադրվել է 1945 թվականին։ Նպատակն է պարենի մատակարարման բարելավումը և բնակչության կենսամակարդակի ցուցանիշների, գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության արդյունավետության և գյուղ, բնակչության կենսապայմանների բարելավումը։ Հիմնական գործունեությունը ծավալում է սննդի որակի, գյուղատնտեսական, անտառտնտեսվարման, օվկիանոսի կենսաբանական պաշարների պահպանության և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև վիճակագրական ուսումնասիրությունների նախապատրաստման, տեխնիկական աջակցության, ներդրումային գործունեության տեղեկատըվության հավաքի, վերլուծության և տարածման ոլորտում։ Մեծ ուշադրություն է հատկացնում գյուղատնտեսական մթերքների մարկետինգին, կայուն զարգացմանը։ Նստավայրը Հռոմում է։ Նստավայրը Հռոմում է։

UNESCO logo.svg

ՅՈՒՆԵՍԿՕ, լրիվ անվանումը՝ Միավորված ազգերի կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպություն ՄԱԿ մասնագիտացված գործակալություն, որը հիմնադրվել է Փարիզում։ Կազմակերպության հռչակած նպատակն է նպաստել խաղաղության և անվտանգության պահպանմանը զարկ տալով միջազգային համագործակցությանը կրթության, գիտության և մշակույթի բնագավառներում բարեփոխումների իրականացման միջոցով։

UNDP logo.svg

Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) զարգացման ծրագիր (UNDP), հապավում ՄԱԶԾ, միջազգային կազմակերպություն է։ Հիմնադրվել է 1965 թվականին։ Նպատակն է զարգացող երկրներին օժանդակությունը՝ տնտեսական կայացման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման բնագավառում։ Հիմնական գործունեությունը ծավալում է բնական պաշարների ուսումնասիրության, տեղերում ուսումնական հաստատությունների և կիրառական հետազոտությունների համար նյութատեխնիկական բազաների ստեղծման ուղղությամբ։ Նստավայրը Նյու Յորքում է։

Flag of the World Meteorological Organization.svg

Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպություն (WMO), միջազգային կազմակերպություն։ Հիմնադրվել է 1950 թվականին։ Նպատակն է օդերևութաբանական դիտարկումների ոլորտում միջազգային համագործակցության համակարգումը, տեղեկատվության արագ փոխանակմանը նպաստելը և վիճակագրական տվյալների հրատարակումը։ Հիմնական գործողությունները իրականացվում են կլիմայի համաշխարհային ծրագրերի կատարման, մթնոլորտի, շրջակա միջավայրի, ջրային պաշարների ուսումնասիրությունների ոլորտներում։

Home | Global Environment Fund (GEF)

Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ (GEF), միջազգային կազմակերպություն։ Հիմնադրվել է 1990 թ.։ Նպատակն է շրջակա միջավայրի ոլորտի ծրագրերին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելը։ Հիմնական գործունեությունն է ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման, կենսաբազմազանության պահպանության, միջազգային ջրերի և օզոնային շերտի պահպանության ծրագրերին ֆինանսական և տեխնիկական աջակցությունը, ինչպես նաև այդ ծրագրերի ընտրության չափանիշների հաստատումը։ Նստավայրը Վաշինգտոնում է։

IUCN logo.svg

Բնապահպանական միջազգային կազմակերպություններ, բնապահպանական ոչ կառավարական միավորումներ, որոնք համակարգում են պետությունների համապատասխան գործողությունները և նպաստում շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում պետությունների միջև համագործակցության ամրապնդմանն ու ներդաշնակ գործողությունների իրականացմանը։ Բնապահպանական միջազգային կազմակերպությունները ժողովուրդների բազմակողմանի համագործակցության ձևերից են։

Նոր համաշխարհային բնապահպանական ռազմավարությունը

Քսաներորդ դարի երկորդ կեսին մարդկությունը սկսեց գիտակցել, որ կա մոլորակի էկոլոգիական ճգնաժամի հարաճոն վտանգ։ Այս ամենի հետ մեկտեղ ակնհայտ է դառնում աշխարհի ժողովուրդների՝ ճգնաժամի վտանգը կանխելու ուղղված ջանքերը միավորելու անհրաժեշությունը։ Որոշվեց, որ պետք էիրագործել այն գաղափարը, որ անհրաժեշտ է բնապահպանական համաշխարհային միասնական ռազմավարություն մշակել։

Շրջակա միջավայր – Դիանա Նազարյան

Այս ռազամավարությունը մշակելուն ձեռնամուխ եղան Բնության և բնական ռեսուրսների պահպանության միջազգային միությունը (ԲՊՄՄ), ՅՈՒՆԵՊԸ-ը և Բնական ռեսուրսների օգտագոծման միությունը (ԲՌՕՄ)։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան 1982 թ․ հանդիսավորությամբ ընդունեց <<Բնության պահպանության համաշխարհային խարտիան>>։

1992 թ․ ամռանը Ռիո դե Ժանրիոյում տեղ է ունենում բարձր մակարդակի միջազգաին կոնֆերանս՝ նվիրված մեր մոլորակի բնության պահպանութան համաշխարհային ռազմավարությանը։

Ռիո դե Ժանեյրոյի կոնֆերասին մասնակցում էին աշխարհի 179 պետությունների պատվիրակություններ և Հայաստանի պետական պատվիրակությունը՝ հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ։

Բնապահպանական հիմնախնդիրների մասին – Համակարգ | Տնտեսական վերլուծություն և  տեղեկատվություն

Կոնֆերանսի ժամանակ ընդունվում է <<Օրակարգ 21-րդ դարի համար>> փաստաթուղթը։ Փաստաթղթում նշված են բնապահպանական քաղաքականության գլխավոր ուղությունները և նոր համաշխարհային ռազմավարությունը այդ բնագավառում։

Բնապահպանական ռազմավարության գլխավոր ելակետային դրույթներն են՝

Առաջին․ մեր մոլորակը և դրա հարստությունները պարտավոր են պահպանել աշխարհի բոլոր պետությունները, բնակչության բոլոր խավերը և անհատ անձինք։

Երկրորդ․ բնական միջավայրի պահպանությունը և հարստության սոցիալ-տնտեսական զարգացումը չեն կարող դիտարկվել որպես իրարից անկախ բնագավառեր։

Երրորդ․ միջազգային համագործակցությունը պետք է ուղղված լինի երկու նպատակի՝

  1. աշխարհի բոլոր ժողովուրդների համար շրջակա միջավայրի բարձր որակի ապահովում
  2. առողջ և էկոլոգիապես հավասարկշռված տնտեսության ապահովում

Մի շարք գիտնականներ պնդում են, որ տնտեսական աճը իրականում ոչ թե բարեկեցություն է ստեղծում, այլ ընդամենը <<զարգացման պատրանք, իլյուզիա>>։

ՀՀ․ տարածքում գործող բիզնեսի համար նախատեսված հարկեր

  1. Ավելացված արժեքի հարկ (Ա․Ա․Հ․ կամ )

Ա․Ա․Հ․ դրույքաչափը կազմում է վաճառքի 20%-ը։ Վճարվում է ամսեկան կտրվածքով։

2. Շահութահարկ

Շ․ վճարվում է եռամսակային, դրույքաչափը՝ 20%։ Շահութահարկ վճարելու համար պետք է կատարել նվազեցումներ ձեռնակատիրական ծախսերի հետ կապված։

3. Ակցիզային հարկ

Ա․Հ․ այն հարկն է, որը տարածքվում է մի շարք ապրանքատեսակների վրա, վճարվում է ամսեկան կտրվածքով և տարածվում է նաև այդ ապրանքների ներմուծման վրա։ Ակցիզային հարկերը տարածվում են հետևյալ ապրանքների վրա՝

Ալկոհոլ պարունակող կամ ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտ, դիզվառելիք, գազ, պոմպոկայաններում վաճառվող՝ գազ և քսայուղեր։

4. Շրջանառության հարկ

Այդ հարկը տարածվում է այ կազմակերպությունների վրա, որոնց շրջանառությունը նախորդ տարվա և ընթացիկ տարվա կտրվաքով կազմում է ոչ ավել, քան 58,000,000 ՀՀ դրամ։ Շրջանառության հարկը ըստ դրույքաչափի կախված է գործունեությունից՝ առևտուր և ծառայություն-5% շրջանառությունից

Արտադրություն-3,5% շրջանառությունից

Հանրային սնունդ-6%

Շրջանառության հարկը չի տարածվում ակցիզային ապրանքների վրա։ Վճարվում է եռամյակային։ IT ոլորտի գործունեությունը չի հարկվում։