Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՀՀ․ տարածքում գործող բիզնեսի համար նախատեսված հարկեր

  1. Ավելացված արժեքի հարկ (Ա․Ա․Հ․ կամ )

Ա․Ա․Հ․ դրույքաչափը կազմում է վաճառքի 20%-ը։ Վճարվում է ամսեկան կտրվածքով։

2. Շահութահարկ

Շ․ վճարվում է եռամսակային, դրույքաչափը՝ 20%։ Շահութահարկ վճարելու համար պետք է կատարել նվազեցումներ ձեռնակատիրական ծախսերի հետ կապված։

3. Ակցիզային հարկ

Ա․Հ․ այն հարկն է, որը տարածքվում է մի շարք ապրանքատեսակների վրա, վճարվում է ամսեկան կտրվածքով և տարածվում է նաև այդ ապրանքների ներմուծման վրա։ Ակցիզային հարկերը տարածվում են հետևյալ ապրանքների վրա՝

Ալկոհոլ պարունակող կամ ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտ, դիզվառելիք, գազ, պոմպոկայաններում վաճառվող՝ գազ և քսայուղեր։

4. Շրջանառության հարկ

Այդ հարկը տարածվում է այ կազմակերպությունների վրա, որոնց շրջանառությունը նախորդ տարվա և ընթացիկ տարվա կտրվաքով կազմում է ոչ ավել, քան 58,000,000 ՀՀ դրամ։ Շրջանառության հարկը ըստ դրույքաչափի կախված է գործունեությունից՝ առևտուր և ծառայություն-5% շրջանառությունից

Արտադրություն-3,5% շրջանառությունից

Հանրային սնունդ-6%

Շրջանառության հարկը չի տարածվում ակցիզային ապրանքների վրա։ Վճարվում է եռամյակային։ IT ոլորտի գործունեությունը չի հարկվում։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: