Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանք

1.Կազմել հայկական ազգանուններ -ունի, -ունց, -ենց մասնիկներով։ 

Ունի-Արշակունի, Երվանդունի, Բագրատունի։

Ունց-Բակունց, Մակունց, Ադունց։

Ենց-Չարենց, Մեծարենց, Դաշտենց։

2․ Գտնել կապույտ երանգը մատնանշող բառեր։ 

Երկնագույն, կապտագույն, կատուտակ, լազոր, լաջվարդ, մով։
3․Գտնել հետևյալ կենդանիների արձակած ձայները։ 

Առյուծ-,մռնչոց կատվի-մլավոց,  թռչունի-ծվծվոց,  շան-հաչոց, կաղկանց,  գայլի-ոռնոց, ձիու-խրղնջույն, վրնջույն,  արագիլի-կափկափյուն,  մեղվի-բզզոց,  հորթի-բառար,  ոչխարի-մայու,  աղավնու-ղունղուն, 

 այծի-մկկոց։

4. Հետևյալ մակբայների կողքին իմաստով հարմար բայեր դրեք։

Նախօրոք-պատվիրել, պատնիվեր-մագլցել, ժամանակ առ ժամանակ-որեշել, մշտապես-լսել, բարոյապես-մաշվել, օրեցօր-ավելանալ, իսկույն-հասկանալ, փոքր-ինչ-կատալել, ավելի ու ավելի-մտածել, առհավետ-լռել, ներքուստ-տխրել, հոտնակյս-ծափահարել, հիմնովին-բարկանալ, վերջիվերջո-ընդունել, փոխնիփողխ-հաքնել։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: