Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հաշվեկշիռ

Հաշվեկշիռը մի փասթաթուղթ է, որը կազմված է երկու մասից՝ ակտիվներ և պասիվներ: Ակտիվները արտացոլում են՝ կազմակերպության ունեցվածքը ժամանակի որևիցէ կոկրետ պահին: Պասիվները արտացոլում են՝ ակտիվների ծագման աղբյուրը:

Ակտիվներ՝

Դրամարկղ, դեպիտորական պարտավորություններ, ապրանք, գույք, տրանսպորտային միջոցներ, անշարժ գույք:

Պասիվներ՝

Պարտավորություններ, սեփական կապիտալ:

Ակտիվները և պասիվները միշտ իրար հավասար են:

Խնդիր

Կազմել հաշվեկշիռ, եթե հայտնի է, որ դրամարկղում կար 20.000 դրամ, դպ. 100.000 դրամ, ապրանք 180.000 դրամ, տրանսպորտային միջոց 1.000.000 դրամ: Պասիվները կազմում են՝ պարտավորությունները 200.000 դրամ, սեփական կապիտալ ?:

Ակտիվ՝

դրամարկղ — 20.000

Դ.պ. — 100.000

Ապրանք — 150.000

Ավտո — 1.000.000

Ընդամենը ակտիւվներ՝

1.300.000

Պասիվներ

Պարտավորություն 200.000

Ս.կ. 1.100.000

Ընդ. պասիվներ 1.300.000

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: