Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գործնական աշխատանք

 • Ես ուրախանում եմ, երբ կարողանում եմ հասնել իմ նպատակին:
 • Ես տխրում եմ, երբ քաղաքուն ինչ-որ տհաջ իրավիճակ է:
 • Երբ ես անհանգիստ եմ- Ինչ-որ առաջադրանք թերի եմ արել:
 • Երբ ես ուշանում եմ- Չեմ ուշանում փփորձում եմ ժամանակից շուտ տանից դուրս գալ և այլն
 • Ես զայրանում եմ: Չափից շատ եմ զայրանում, անգամ ամեն մի մանրուկի համար: Նաև անտեղի:

Դու ուրախանում ես, երբ…..
Դու տխրում ես, երբ….
Երբ դու անհանգիստ ես …..
Երբ դու ուշանում ես…. և այլն

Դիտում Ինքնադիտում

Դիտման մեթոդը հետազոտության հնագույն մեթոդն է։ Դրա օգնությամբ կարելի է մարդու մասին լայն տեղեկություններ ստանալ։ Այն անփոխարինելի է այնտեղ, որտեղ մշակված չեն ստանդարտացված ընթացակարգեր։ Դիտման մեթոդը չափազանց մեծ նշանակություն ունի երեխաների հոգեբանական առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու համար, քանի որ նրանք մեծ խնդիրներ են առանջնացնում փորձարարական հետազոտության ընթացքում։

Ինքնադիտում, սեփական ներհոգեկան վիճակները, գիտակցության ոլորտի բովանդակություններն ու գործողությունները դիտելու և ներքին ուշադրության միջոցով արտացոլելու երևույթը։ Ինքնադիտումը զարգանում է օնտոգենեզում, սկզբում ունենալով տարտամ և ոչ խոսքային, ապա՝ խոսքային, ավելի տարբերակված, հստակ, առարկայական և իմաստավորված բնույթ։ Առանձնացվում է երկու կողմ՝ ինտրոսպեկցիա (ներհայեցողություն) և օբյեկտիվ ինքնադիտում։ Ներհայեցողությունը միջնորդված օբյեկտիվ իմացություն է և ոչ սեփական սուբյեկտիվ վիճակների անմիջական կամ հետհայաց ռեֆլեքսիա, իսկ Ինքնադիտումը օբյեկտիվ աշխարհի և միաժամանակ ներհոգեկան վիճակների իմացության բարդ պրոցես։ Ինքնադիտում կարող է կատարել գիտակցական հոգեվիճակում գտնվող անձը։ Ինքնադիտման տվյալները չի կարելի ճշգրիտ և վերջնական համարել։ Ինքնադիտումը թույլ է տալիս վարկածներ, որոնք ստուգվում և լրացվում են այլ մեթոդներով (հատկապես էքսպերիմենտներով), վերլուծվում և մեկնաբանվում։ Օբյեկտիվ դիտման համար մատչելի վարքի ձևերը ներհոգեկան պրոցեսների ցուցանիշներ կամ դրսևորումներ են, որոնց մեկնաբանումը խորացնում է ներհոգեկան երևույթների իմացությունը՝ ոչ մի չափով չվերացնելով ներհայեցողությունից օգտվելու անհրաժեշտությունը։ Ինքնադիտման օբյեկտիվ բովանդակության առկայության շնորհիվ այդ մեխանիզմի միջոցով ստացված տվյալները (օրինակ՝ ձայնը, գույնը, ջերմության զգայությունները, զգայական ընկալումներն ընդհանրապես) օգտագործվում են նաև ֆիզիկա-քիմիական գիտություններում որպես մարմինների ներքին հատկություններն ուսումնասիրելու անհրաժեշտ տվյալներ։ Առանց ինքնադիտան հոգեկան պրոցեսների ուսումնասիրությունն անհնար է։

Ներհայեցողություն (ինտրոսպեկցիա), մարդու կողմից իր հոգեկան վիճակներին և մտքերի ընթացքին անմիջականորեն ուշադրությամբ հետևելու և արտացոլելու գործընթաց։ Ներհայեցողությունը ոչ միայն ուսումնասիրության ենթակա հոգեկան գործընթաց է, այլև հոգեբանական ուսումնասիրության մեթոդներից մեկը, քանի որ թույլ է տալիս ստանալ շատ կարևոր հոգեբանական փաստեր, որոնք այլ մեթոդների կիրառման դեպքում մնում են անմատչելի։

Ներհայեցողություն կատարելու ընդունակությունը օնտոգենեզում զարգանում է աստիճանաբար, կապված է ինքնագիտակցության զարգացման հետ և մեծ չափով պայմանավորում է անձի բարոյահոգեկան հասունացման հաջող ընթացքը։

Առաջադրանքներ

 1. Այս ամռանը երբեմնի Նոր Նախիջևանում Մեծ Պարնի գյուղի երգիչները շիրակյան և Լոռվա մեղեդիներով հիացրին հայ և ռուս ունկընդիրներին, որոնց մի մասը եկել էր հարևան Կրասնոդարի և Ստավրոպոլի երկրամասերից:
 2. Աշնանը Գեռմանիայի դաշնային հանրապետությունից ժամանաց հյուրը եղավ Արարատյան դաշտի բնբակավայրում Վերին Արտաշատում, Փոքր Վեդիում հիացավ հայկական բնաշխարհի բգեղեցկություններով:
 3. Նախնիներս սերում են պատմական Տավուշ Գավառից, որը հայկական մատենագրական աղբյուրներում հիշատակվում է, որպեսզ Աղվանից աշխարհի թագավորների ու նաև հայոց թագավգորների և իշխանների ձմեռային աթոռանիստը: Տասներկուերորդ դարում այն գրավել են Զաքարյան իշխանունները:

2. Պատահում է, որ մարդ մի օրում մեկ դարի կյանք է ապրում:

Պատահում է՝ մարդ մի օրում մեկ դարի կյանք է ապրում:

Ես կարծում եմ: այս ամենե կավարտի:

Ես կարծում եմ՝ մարդիկ մի օր կփոխվեն:

Երևում է՝ այս ամենե վաղուց որոշված էր:

Երևում է՝ դու ինձ մոռացել ես:

3. Հայացք-խորամանկ, համակռելի

Ծերունի-սպիտակահեր, իմաստուն

Հագուստ-Հմայիչ, հարմարավետ

Քայլվածք-Գեղեցիկ, համաչափ

Աղբյուր-Պարզ, ականակիտ

Задания дистанционного обучения со 2- 13 ноября для студентов 2-3 к.

Задание 1. Поисковая работа

История одной фрески

Фреска — это живопись по сырой штукатурке, а картина — живописное изображение.
• Кто является автором данной фрески и как она называется?
Автор этой фрески — Леонардо да Винчи, а называется она «Тайная вечеря».

• В какую эпоху была создана данная монументальная рукопись и сколько раз она реставрировалась?
Создана данная фреска в 1495—1498 годах. Ее переписывали, реставрировали и бросали на произвол судьбы несчитанное количество раз.

• Какова история данной работы и какое действие на ней изображено?

Заказ на написание произведения живописец получил от своего патрона – миланского герцога Людовико Сфорца в 1495 году. Правитель славился распутной жизнью и с юных лет был окружен юными вакханками. Ситуацию нисколько не меняло наличие у герцога прекрасной и скромной жены Беатриче д’Эсте, которая искренне любила супруга и в силу своего кроткого нрава не могла перечить его образу жизни. Надо признать, что Людовико Сфорца искренне почитал свою жену и был по-своему к ней привязан. Но истинную силу любви распутный герцог ощутил только в момент скоропостижной кончины своей супруги. Скорбь мужчины была столь велика, что он на 15 дней не покидал своей комнаты. А когда вышел, то первым делом заказал Леонардо да Винчи фреску, о которой некогда просила его покойная супруга, и навсегда прекратил все развлечения при дворе.

• Кто именно изображен на фреске в центре? Почему люди, кроме ,,человека,, в центре, на фреске разбиты на 4 группы? Что это значит, по-вашему?
Тайная вечеря» изображает последний пасхальный ужин Иисуса Христа с учениками-апостолами, состоявшийся в Иерусалиме накануне его ареста римлянами. Согласно писанию, Иисус сказал во время трапезы, что один из апостолов предаст его. Леонардо да Винчи постарался изобразить реакцию каждого из учеников на пророческую фразу Учителя. Для этого он ходил по городу, говорил с простыми людьми, смешил их, расстраивал, обнадеживал. А сам при этом наблюдал за эмоциями на лицах. Целью автора было отображение знаменитого ужина с чисто человеческой точки зрения. Именно поэтому он изобразил всех присутствующих в ряд и никому не пририсовал нимба над головой .
• Какие детали вам сразу бросаются в глаза при виде на фреску?
Мне сразу бросилось в глаза спокойвствие Иисуса и то, как каждый из его апостолов отреагировал на его слова («и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня»).
• Где именно и в какой стране сейчас находится данная фреска?
Знаменитая фреска находится в церкви Санта-Мария-делле-Грацие, расположенной на одноименной площади Милана. А точнее – на одной из стен трапезной.
• Как бы вы назвали данное полотно?

• Какие работы автора данной фрески вам еще знакомы? Какое полотно данного художника вы считаете самым лучшим и где данная работа сейчас хранится?

Мона ЛизаМузыкант, Спаситель мира. Лучшая работа художника – Мона Лиза Хранится в Лувре.

Задание 1. Язык и мы

Найдите ответы на вопросы:

Сколько языков насчитывается в мире?

Некоторые считают, что в мире около 3000 языков, другие – что более 6000.

Для чего нужны иностранные языки?

По моему, иностранные языки в первую очередь нужны для знакомства с новой страной, культурой. Ну и конечно для знакомства с людьми.

Что дает вам знание русского языка?

С помощью русского языка, у меня получается читать русскую литературу и общаться с людьми, которые не знают мой язык.

Какой язык сегодня, по-вашему мнению, является важным и главным языком в мире?

Я думаю, что самый важный язык в мире, это английский. Этот язык используется больше других и на нем легко говорить.

Какова сегодня роль русского языка?

Русский язык очень глубокий и сложный язык. Во многих странах он является важнейшим языком и используется по многочисленным причинам. На русском языке написаны красивые стихи, рассказы, книги которые читаются по всему миру.

Какими словами вы можете описать русский язык?

По моему, русский очень красивый, особенный и сложный язык.

Чтение истории о ,,Вавилонской башне»

После окончания Всемирного потопа люди снова начали плодиться, размножаться и наполнять землю. Все они говорили на одном языке и хорошо понимали друг друга. И вот они решили построить башню, которая должна была возвыситься до неба. Для чего? Чтобы стать равными с Богом и при этом оставаться вместе. Этот символ божественной силы человека, как люди думали, должен был быть построен в долине Страны Шинар. Бог решил наказать их за высокомерие, повлияв на способность людей понимать друг друга. Поэтому он создал путаницу, внезапно разделив человечество на семьдесят разных народов и племен, каждый из которых имел свой собственный язык (отсюда и название Вавилон, что схоже со словом «путаница»). Когда это произошло, от строительства Башни пришлось отказаться. Народы стали отделяться друг от друга, расходились в разных направлениях и так поселились по всем краям света.

Вопросы:

В какой книге говорится о ,,Вавилонской башне»?

О «Вавилонской башне» говорится в Библии.

Что стало причиной разрушения ,,Вавилонской башни»?

Разрушение случилось из за недопонимания между людьми. Они потеряли ту нить, которая их всех воссоединяла. Они потеряли язык.

Какой язык, по-вашему мнению, способен воссоединить людей?

На мой взгляд, только язык, на котором говорят с добротой и уважением, способен воссоеднить людей.

Мона Лиза — Википедия

СОЧИНЕНИЕ ИЛИ ВИДЕООБРАЩЕНИЕ НА ТЕМУ : ,, ЯЗЫК ДОБРА СПОСОБЕН ВОССОЕДИНИТЬ ВСЕХ».

Առաջադրանք

 1. Որ բառի վրա հնարավոր է ավելացնել ություն ածանցը:

Ազատ-ազատություն, ծանոթ-ծանոթություն, հարուստ-հարստություն, բողոք, դժգոհ-դժգոհություն, շեղ-շեղություն, նոր-նորություն, բարի-բարություն, բարիություն, թշնամի-թշնամություն, գյուղացի-գյուղացիություն, գաղթ, մշակ-մշակություն, ժողովրդական-ժողովրդկանություն, բարձ, բարեկամ-բարեկամություն, վերջ:

2. Դարձվածքներ:

Աշխարհ գալ-ծնվել

Աշխարով մեկ լինել-ուրախանալ

Աշխարհ տեսնել-ճանաչել

Այս ասշխարհից հեռանալ-մահանալ

Աշխարհի չափ-շատ:

3. Կրճատ գրվող բառեր:

Դար-դ., դարեր-դդ., եզակի-եզ.,կիլոգրամ-կգ, սանտիմետր-սմ, Ավետիք Իսահակայան-Ավ. Իսահակյան, վարկյան-վրկ., ընկեր-ընկ., միլիոն-մլն., միլիարդ-մլրդ., պարոն-պ., պրն., թվական-թվ., թվականներ-թթ., ակադեմիկոս-ակդ., պրոֆեսոր-պրոֆ., կիլոմետր-կմ., սուրբ-ս., օրիորդ-պր., Գրիգոր-Գր., Հովհաննես-Հովհ.:

Ձեռնարկատիրական գործունեություն

Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար անձը պետք է պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցվի որպես իրավաբանական անձ կամհաշվառվի որպես անհատ ձեռնարկատեր:

Իրավաբանական անձ

Իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, որը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: Իրավաբանական անձը պետք է ունենա ինքնուրույն հաշվեկշիռ:

Իրավաբանական անձինք կարող են լինել իրենց գործունեությամբ շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող (առևտրային) կամ շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող և ստացված շահույթը մասնակիցների միջև չբաշխող (ոչ առևտրային) կազմակերպություններ:

Առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձինք կարող են ստեղծվել տնտեսական ընկերությունների, ընկերակցությունների կամ կոոպերատիվների ձևով:

Անհատ ձեռնարկատերն

Անհատ ձեռնարկատերն այն ֆիզիկական անձն է, որն իրավունք ունի, առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, ինքնուրույն, իր անունից և իր ռիսկով իրականացնել գործունեություն, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ (եկամուտ) ստանալն է:

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն է համարվում մեկ կամ մի քանի անձանց հիմնադրած ընկերությունը, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է կանոնադրությամբ սահմանված չափերով բաժնեմասերի:

Ընկերության մասնակիցները պատասխանատու չեն ընկերության պարտավորությունների համար և կրում են ընկերության գործունեության հետ կապված վնասների ռիսկը իրենց ներդրած ավանդների սահմաններում:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմվում է մասնակիցների ավանդների արժեքից և նպատակ ունի ապահովելու պարտատերերի շահերը երաշխավորող ընկերության գույքի նվազագույն չափը: Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափ չի սահմանվում: Առանձին դեպքերում, կախված ընկերության գործունեության ոլորտից, oրենքով և այլ իրավական ակտերով կարող են սահմանվել կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափեր:

Ընկերության մասնակիցների թիվը չպետք է գերազանցի 49-ը: Հակառակ դեպքում այն մեկ տարվա ընթացքում վերակազմավորվում է բաց բաժնետիրական ընկերության:

Ընկերության մասնակիցն իրավունք ունի իր բաժնեմասը կամ դրա մի մասը վաճառել կամ զիջել մյուս մասնակիցներից մեկին կամ մի քանիսին: Բաժնեմասը երրորդ անձանց օտարել թույլատրվում է, եթե այլ բան նախատեսված չէ ընկերության կանոնադրությամբ:

Ընկերության մասնակիցները, իրենց բաժնեմասերին համամասնորեն, օգտվում են մասնակցի օտարվող բաժնեմասը գնելու նախապատվության իրավունքից, եթե այլ բան նախատեսված չէ կանոնադրությամբ կամ մասնակիցների համաձայնությամբ:

Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերություն

Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերությունը մեկ կամ մի քանի անձանց հիմնադրած ընկերություն է, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է կանոնադրությամբ սահմանված չափերով բաժինների: Այսինքն` նույնը, ինչ նախատեսված է նաև ՍՊԸ-ի համար:

Տարբերությունը ՍՊԸ-ի համեմատությամբ այն է, որ այս ընկերության մասնակիցները նրա պարտավորությունների համար համապարտ սուպսիդար պատասխանատվություն են կրում իրենց գույքով` ընկերության կանոնադրությամբ բոլորի համար միանման որոշված իրենց ավանդների բազմապատիկի չափով:

Ընկերության մասնակիցներից մեկի սնանկության դեպքում ընկերության պարտավորությունների համար նրա պատասխանատվությունը մասնակիցների վրա բախշվում է նրանց ավանդներին համամասնորեն, եթե կանոնադրությամբ այլ կարգ նախատեսված չէ:

Բաժնետիրական ընկերություն

Բաժնետիրական ընկերություն է համարվում այն ընկերությունը, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է որոշակի թվով բաժնետոմսերի: Անձը ներդրում է կատարում բաժնետիրական ընկերության կապիտալում՝ բաժնետոմս գնելով, և ձեռք է բերում դիվիդենտներ ստանալու ու ընկերության կառավարմանը մասնակցելու հնարավորություն: Բաժնետիրական ընկերությունը կարող է ստեղծվել նաև մեկ անձի կողմից կամ կազմված լինել մեկ անձից` նրա կողմից բոլոր բաժնետոմսերը ձեռք բերելու դեպքում: Բաժնետիրական ընկերությունների կանոնադրական կապիտալը կազմվում է բաժնետերերի ձեռք բերած բաժնետոմսերի անվանական արժեքից: Կանոնադրական կապիտալը որոշում է նրա պարտատերերի շահերը երաշխավորող Ընկերության գույքի նվազագույն չափը: Բաժնետիրական Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափ չի սահմանվում: Առանձին դեպքերում, կախված Ընկերության գործունեության ոլորտից, oրենքով և այլ իրավական ակտերով կարող են սահմանվել կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափեր:

Բաժնետիրական ընկերությունները լինում են փակ (ՓԲԸ) և բաց (ԲԲԸ):

Բաց բաժնետիրական է համարվում այն ընկերությունը, որի մասնակիցներն առանց մյուս մասնակիցների համաձայնության կարող են օտարել իրենց պատկանող բաժնետոմսերը: Ընկերությունն իրավունք ունի իրականացնել իր թողարկած բաժնետոմսերի ազատ վաճառք: ԲԲԸ-ի դեպքում հնարավոր չէ վերահսկել երրորդ անձանց կողմից բաժնետոմսերի գնումը և վաճառքը՝ հաշվի առնելով, որ չկա որևէ սահմանափակում բաժնետոմսերի ձեռքբերման և օտարման հարցում:

Փակ բաժնետիրական է համարվում այնպիսի ընկերությունը, որի բաժնետոմսերը բախշվում են միայն նրա հիմնադիրի կամ նախապես որոշված այլ անձանց միջև: Նման ընկերությունն իրավունք չունի անցկացնելու իր թողարկած բաժնետոմսերի բաց բաժանորդագրություն կամ սահմանափակ թվով անձանց առաջարկել այլ կերպ ձեռք բերելու դրանք: ՓԲԸ-ն պետք է ունենա 49-ից ոչ ավել բաժնետեր, այլապես՝ պետք է վերակազմակերպվի ԲԲԸ-ի: Փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերն այդ ընկերության այլ բաժնետերերի կողմից վաճառվող բաժնետոմսերը ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք ունեն:

Լիակատար ընկերակցություն

Լիակատար է համարվում այն ընկերակցությունը, որի մասնակիցները /լիակատար ընկերներ/, կանոնադրությանը համապատասխան, ընկերակցության անունից զբաղվում են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և իրենց պատկանող գույքով պատասխանատվություն են կրում նրա պարտավորությունների համար: Լիակատար ընկերներ կարող են լինել միայն անհատ ձեռնարկատերերը և/կամ իրավաբանական անձինք, ինչը դժվարացնում է այս իրավաբանական անձի ստեղծումը:

Լիակատար ընկերակցության կառավարումն իրականացվում է բոլոր մասնակիցների ընդհանուր համաձայնությամբ: Լիակատար ընկերակցության մասնակիցներն իրենց գույքով համապարտ պատասխանատվություն են կրում ընկերակցության պարտավորությունների համար:

Ընկերակցության վնասները և շահույթը բախշվում են մասնակիցների միջև բաժնեհավաք կապիտալում նրանց բաժնեմասերին համամասնորեն, եթե այլ բան նախատեսված չէ կանոնադրությամբ կամ մասնակիցների համաձայնությամբ:

Վստահության վրա հիմնված ընկերակցություն

Ի տարբերության լիակատար ընկերակցության, այս դեպքում լիակատար ընկերակցությանը, լիակատար ընկերներից բացի, մասնակցում են նաև մեկ կամ մի քանի ավանդատուներ /կոմենդատներ/, որոնք իրենց ներդրած ավանդների գումարների սահմաններում կրում են ընկերակցության գործունեության հետ կապված վնասների ռիսկը չեն մասնակցում ընկերակցության ձեռնարկատիրական գործունեությանը: Վստահության վրա հիմնված ընկերության անվան մեջ ավանդատուների անունները չեն նշվում, հակառակ դեպքում ավանդատուն դառնում է լիակատար ընկեր:

Ոչ առևտրային կազմակերություններ

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գոյություն ունեն ոչ առևտրային կազմակերպությունների մի շարք կազմակերպա-իրավական ձևեր, ինչպիսիք են հասարակական կազմակերպություններ (ՀԿ), հիմնադրամներ, կրոնական կազմակերպություններ, իրավաբանական անձանց միություններ, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ (ՊՈԱԿ), համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ և այլն: Յուրաքանչյուր կազմակերպա-իրավական տեսակ ունի ընդհանուր և հատուկ կանոնադրություններն ու կանոնակարգերը՝ պայմանավորված իր հիմնադրման և գործունեության առանձնահատկություններով:

«Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ

«Գյումրի—Գարեջուր» ընկերությունը հիմնադրվել է 1970 թվականին և համարվում է Հայաստանում խոշոր գարեջուր արտադրողներից մեկը: Ընկերության զարցացման պատմության մեջ նշմարվում են մի քանի փուլեր: Վերջին տարիներին ընկերության զարգազման մեջ շեշտադրվում է հատկապես արտադրական միջոցների վերազինումը, նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրումը, որոնք նպաստում են գարեջրի արտադրողականության բարձրացմանը և նոր շուկաների գրավմանը: «ԳՅՈՒՄՐԻ» ապրանքանիշի գարեջուրը եփվում է բնական և որակյալ հումքից բարձրակարգ մասնագետների կողմից՝ պահպանելով ավանդական բաղադրատոմսերը: Ընկերության կողմից թողարկվող գարեջրի (առանց հավելումների) արտադրության նկատմամբ ներդրված որակի կառավարման համակարգերը համապատասխանում են ԻՍՕ 9001:2008 «Որակի կառավարման համակարգեր. Պահանջներ» միջազգային ստանդարտի պահանջներին:

Գարեջրի արտադրության հիմնական բաղադրիչներն են՝ ջուր, ածիկ, գայլուկ, խմորիչ և գարեջրագործի խղճմտանք: Բաղադրատոմսերից զատ, «ԳՅՈՒՄՐԻ» գարեջրի յուրօրինակ համը կախված է տեղական ջրից, որի համային և քիմիական բաղադրությունը լավագույնս համապատասխանում է գարեջրի արտադրությանը: Գարեջուրը շշալցվում է ապակյա և ՊԵՏ տարաների մեջ, ինչպես նաև իրականացվում է լցնովի գարեջրի վաճառք տակառներով: «ԳՅՈՒՄՐԻ» ապրանքանիշն ներկայացնում է միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող բարձր որակ և խելամիտ գին:

Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիր

Կնքվեց Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը

Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը կնքվել է Ռուսաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև 1878թ. փետրվարի 19-ին (մարտի 3-ին) Կոստանդնուպոլսի արվարձան Սան Ստեֆանոյում:Այն նախնական հաշտության պայմանագիր էր, որով ավարտվեց 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը։ Մեծ նշանակություն է ունեցել բալկանյան ժողովուրդների՝  թուրքական լծից ազատագրման և Հայկական հարցի՝ միջազգային դիվանագիտության ասպարեզում հայտնվելու գործում։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի դրույթները վերանայվել են Բեռլինի կոնգրեսում ընդունված փաստաթղթում։ Նոր պատմության շրջանում առաջին անգամ Հայաստան անվանումը և հայերը հիշատակվում էին միջազգային դաշնագրում։  Պայմանագրի 16-րդ հոդվածում ասվում էր. «Նկատի առնելով այն, որ ռուսական զորքերի դուրսբերումը նրանց կողմից գրավված Հայաստանի`    Թուրքիային վերադարձվելիք վայրերից կարող է այնտեղ առիթ տալ բախումների և բարդությունների, որոնք երկու պետությունների բարի հարաբերությունների վրա կունենան վնասակար ազդեցություն՝  Բարձր Դուռը պարտավորվում է անհապաղ կենսագործել հայաբնակ մարզերի տեղական կարիքներից հարուցվող բարելավումներ և բարենորոգություններ և զերծ պահել հայերի անվտանգությունը քրդերից և չերքեզներից»։ Պայմանագրի 19-րդ հոդվածով Ռուսաստանին էին անցնում Կարսը, Արդահանը, Բայազետը, Բաթումը, Օլթին, Արտանուջը, Արդվինը, Ալաշկերտը, Կաղզվանը և Խումարը։ 

Հոկտեմբերի 15-31 նախագծեր: Անգլերեն

PLANTS AND THEIR USES.

From earliest times plants are known to play an important part in every-day
life of man. We know plants to provide us with food, clothes, shelter and many
other necessary things. We are still as dependent upon plants as primitive man
was thousands years ago. Great necessity caused primitive man to grow plants.
And the cultivation of plants is thought to be closely connected with man’s
progress. In order to grow plants one had to settle down and to begin building
houses. Primitive men had few needs except food and clothing. Civilization has
increased man’s wants to a surprising extent. The man of today is no longer
satisfied with merely having food to eat and house to live in. He wants raw
materials, which can be made into useful things and products. Our food and
clothing are produced directly or indirectly by plants. Many animals feed on
plants and produce food and raw materials used by man. Without plant neither
animals nor men will be able to live. Many things we use in everyday life are
made from plants. The paper we write on, the clothes we wear, the tables we sit
at, all come from plants. Plants are used as timber in the making of furniture and
as fuel. Many drugs are made from plants.
Plant culture began a great many years ago. The most important plants in the
world are said to have been grown 4.000 years ago. There exist very many
species of plants. But the best known to most people are those that are useful to
men. They are grown and cultivated by farmers and are called farm crops. These
crops are used for many different purposes.
Some are used directly by man, some are consumed by animals, others are
used in industry and medicine. We can certainly expect new uses to be found and
the value of other plants to be discovered.

EXERSICE

 • Insert the necessary words from the list of words given below in appropriate
  form and translate the sentences into Armenian.
 1. We know that food provide us with animal.
 2. We still depend on; plants.
 3. If we want to cultivate this crup we must study its characteristics.
 4. These plants are used for feeding animals .
 5. Crop of plants is connected with man’s progress.
 • Answer the questions.
 1. Why are plants so important in our life? We know plants to provide us with food, clothes, shelter and manyother necessary things.
 2. Are we dependent upon plants? We are still as dependent upon plants as primitive manwas thousands years ago.
 3. What has civilization increased? Civilization hasincreased man’s wants to a surprising extent.
 4. What were primitive men’s needs? Primitive men had few needs except food and clothing.
 5. What is farm crop? They are grown and cultivated by farmers and are called farm crops. These crops are used for many different purposes.
 6. What are the spheres of the usage of plants? Some are used directly by man, some are consumed by animals, others are used in industry and medicine.
 • From the text find out the synonyms for:

the place (house) to live in; great need; different kinds of medicine; to be used
by; to find out.

 • 3. Find in the text English for:

վաղ ժամանակներից-earliest times; մշակաբույսեր-crops; կախված են բույսերից-dependent upon plants; ինչպես և շատ տարիներ առաջ-many years ago; սերտ կապված է մարդկային առաջընթացի հետ; նախադարյան մարդիկ; մարդկային պահանջներ; ուղղակի կամ անուղղակի-directly or indirectly; պատրաստված են բույսերից-are made from plants; բույսերի մշակում; բազմատեսակ բույսեր; տարբեր նպատակներ-different purposes; բույսերը և նրանց օգտագործումը; օգտակար իրեր և մթերքներ; առանց բույսերի կյանքն անհնար է; բավարարված; ամենաճանչված; ոչ մարդիկ, ոչ կենդանիները-neither animals nor men; օգտագործվում են կենդնիների կողմից-are used by animals; բույսերի արժեքը-value of other plants:

 • Translate into English.
 1. Որոշ բույսեր մշակվում են չորս հազար տարուց ի վեր: Some plants have been cultivated for over four thousand years.
 2. Բույսերը ապահովում են մեզ սնունդով և հագուստով: Plants provide us with food and clothing.
 3. Բույսերը նաև հումք են, որից մենք պատրաստում ենք զանազան իրեր: Plants are the raw material from which we make various things.
 4. Ամենակարևոր բույսերն են գյուղտնտեսականները, որովհոտև նրանք ուղակիորեն օգտագործվում են մարդկանց կողմից: The most important plants are agricultural ones because they are used directly by humans.
 5. Բույսերից են պատրաստվում շատ դեղամիջոցներ: Many medicines are made from plants.
 6. Բույսերը ապահովում են մեզ փայտով, որից պատրաստվում է կահույք, թուղթ և այլ իրեր: Many provide us with wood, which is used to make furniture, paper and other items.
 7. Այս բույերը մեզ լավ հայտնի են: These plants are well known to us.
 8. Հասկանալու համար, թե ինչպես է աճում բույսը, հարկավոր է բուսաբանություն ուսումնասիրել: To understand how a plants grows, you need to study botany.
 9. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերը ամենակարևոր բույսերն են մեր կյանքում: Crops are the most important plants in our lives.