Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կուլտուրական լանդշաֆտ

Ինչ կատեգորիաների են բաժանվում ժամանակակից լանդշաֆտները

Ժամանակակից լանդշաֆտները բաժանվում են հետևյալ կատեգորիաներին

  1. Չփոխված կամ նախասկզբնական լանդշաֆտներ, որտեղ մարդն այցելություն չի կատարել:
  2. Թույլ փոփխված լանդշաֆտներ, որտեղ մարդն անշան փափոխուխություններ է կատարել. որս է բռնել, ձուկ է որսացել:
  3. Խախտված ուժգին փոփխված լանդշաֆտներ, երբ մի քանի բաղարիչներ են փոխվել: Օր.՝ տափտանը վարել և ցանել են:
  4. Ձևափոխված լանդշաֆտներ կամ իսկական լանդշաֆտներ, որտեղ բնական կապերը նպատակասլաց կերպով փոփոխված: Օր. անապատը դարձել է այգի:

Ինչ մեթոդներ է մշակված կուլտուրական լանդշաֆտի վերափոխման համար

Տեխնոլոգիական մեթոդ – արտադրության ցիկլոմ կիրառվում են մաքրիչ ու մեկուսացուցիչ տարբեր թափոնների վնասազերծման համար:

Տարածքային-պլանավորման – տարածքի ամենառացիոնալ կազմակերպման միջոց է, որտեղ ինչ կառուցել, որտեղ հողն օգտագործել բերք ու բարիք ստանալու համար, որտեղ անտառահատում կատարել, ճահիճը չորացնել և այլն:

Ագրոտեխնիկական – գիտականորեն մշակել հողը՝ առավելագույն բերք ստանալու համար, ինչպես պարարտացնել, ինչ մշակաբույսեր աճեցնել, լանջերը դարավանդավորել և այլն:

Ֆիտոմելիորատիվ – ստեղծել անտառային նոր զանգվածներ, ցանել այնպիսի բույսեր, որոնք կմեծացնեն հողի ծծունակությունը կամ հողը կպահպանեն հողմային Էրոզիայից և այլն:f

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: