Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանքներ

Տնային աշխատանք
ՈՒնենք զանգված որում մեկից ավելի էլեմենտ կա բայց չգիտենք էլեմենտների քանակը այդ քանակն է,
var fruits=[“Խնձոր”,”Նարինջ”,”տանձ”,”նուռ”]; մեր խնդիրն է splice մեթոդի օգնությամբ փոխարինել զանգվածի նախավերջին էլեմենտը անանասով, և ամբողջ զանգվածը արտածել էկրանին։

Կոդ-

var fruits=[“խնձոր”,”նարինջ”,”տանձ”,”նուռ”];
document.write(fruits+”
“)
fruits.splice(fruits.length-2,1,”անանաս”);
document.write(fruits+”
“);

Ստացված-խնձոր,նարինջ,տանձ,նուռ
խնձոր,նարինջ,անանաս,նուռ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: