Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հանրաքվե

1․Էրիկ Գևորգյան,2․Սարգիս Պետրոսյան,3․Վարդան Ղամոյան,4․Մերի Գևորգյան,5.Արթուր Իգնատիվոսյան,6.Սուրեն Գևորգյան,7.Մարիամ Ղամոյան:

Կարող եք միանալ մեր նախաձեռնությանը, մտնելով և լրացնելով այս հղումը:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: