Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ: ՕՐ ՅՈԹԵՐՈՐԴ

1․ Թղթի վրա գծել 5 ուղիղ գիծ և դրանց վրա դասավորել 10 խաղաքար այնպես,որ յուրաքանչյուր գծի վրա լինի 4 խաղաքար։

2․ Ինչպես կարելի է նկարում պատկերված լուսինը 2 ուղիղ գծով կտրել 6 մասի։

3․ Մարինեն,Անահիտը, Հայկն ու Դավիթը գնացին սունկ հավաքելու, ամենաշատը հավաքեց Անահիտը,ամենաքիչը՝ Մարինեն։ Աղջիկները պնդում են,որ իրենք ավելի շատ սունկ են հավաքել, քան տղաները։ Այդպես է՞։

Եթե ամենաշատը հավաքեց Անահիտը և ամենաքիչը՝ Մարինեն, ուրեմն ստացվում է, որ աղջիկները տղաներից շատ են հավաքել:
Պատ.՝ Այո՛, այդպես է:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: