Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ: ՕՐ ՎԵՑԵՐՈՐԴ

1․Լուցկու հատիկներով կառուցված կենդանի է նկարում։ ․Նկարում կենդանին նայում է դեպի ձախ։ Լուցկու 2 հատիկ տեղափոխել այնպես,որ այն նայի դեպի աջ։

2․ Չորս 9-ի միջոցով ստանալ 100։
99+9:9=100

3․ Չորս 2-ով ստանալ 111։
222:2=111

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: