Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ապրիլ ամսվա ամփոփում

Ինչպես մարտ ամիսը այնպես էլ ապրիլին մենք աշխատելու ենք առցանց։Ինձ թվում է, առցանց ուսուցումը հարմար տարբերակ է աշխատանքները կատարելու համար։Մենք մեծ սիրով ենք կատարում բոլոր այն առաջադրանքները և նախագծերը, որոնք հանձնարարում են մեզ, մեր ուսուցիչները։

Սա մեր ապրիլ ամսվա կատարած առաջադրանքներն են `

Առցանց ուսուցում Մարտի 30-ապրիլի 14

Առցանց ուսուցման ամփոփում ապրիլի 13-23

Այս ամիս կատարել եմ հետաքրքիր նախագծեր`

Հեռավար ուսուցում։ Մարզական ստուգատես

Ընտանեկան նախագիծ: Հայկական ավանդական ուտեստներ կանաչիներից

Ընտանեկան խաղ «նարդի»

Մեր հողամասը(բարբառ- բոստան), հեռավար ընտանեկան դպրոց

Նաև ունենք շատ հետաքրքիր նախագիծ, որը կազմել է մեր կուրսի Միքայել Մաթևոսյանը:Այս նախագծի նպատակն է, ուսանողները ապրեն առողջ ապրելակերպով և սնվել օգտակար սնունդով։

Մարզական նախագիծ

Սա այն նախագծերն են որոնք մեզ հանձնարարել են դասավանդողները`

ՀՀ բուժիչ խոտաբույսերը-Նելլի Գեղամյան

Диана, принцесса Уэльская-Մարիամ Քալանթարյան

Ապրիլի 20-24-նախագծեր-Քոլեջ-Հասմիկ Ուզունյան

Ապրիլ ամսին ունեցել ենք տեսադասեր

Հեռավար ուսուցման Հասարակագիտություն։ Հարցեր և պատասխաններ 30-3

Թեմա 1. Ինչ է քաղաքականությունը

Հարցեր`

1 Ինչ՞ է իրենից ներկայացնում քաղաքականությունը։

Քաղաքականությունը հասարակական կյանքի ոլորտներից մեկն է։ Այն ունի առանձնահատուկ նշանակություն հասարակական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում և քաղաքականության շնորհիվ է, որ հասարակական մյուս ոլորտները տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր մշակույթային միասնականում են և նրան շուտ ձևավորված տարբեր հարցեր ստանում են իրենց արտացոլումը քաղաքական տարբեր խնդիրների կարգավորման տեսքով։

2 Քաղաքականության միջոցով, ինչ՞ են նախապատրաստվում։

Քաղաքականության միջոցով են` պատրաստվում, ընդունվում, իրականացում և վերահսկվում հասարակության համար կարևոր նշանակություն ունեցող բազմաթիվ որոշումներ։

3 Բերել օրինակ։

Օրինակ`Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ընդունումը։

4 Ինչպի՞սի ոլորտներ կան։

Մշակույթը, արվեստը, կինո, թատրոնը, երաժշտությունը այս ոլորտները նեռարված եմ քաղաքականության մեջ։

5 Եթե մարդը չի զբաղվում քաղաքականությամբ, ապա քաղաքականությունը զբաղվում է նրանով։ Ինչ ենք հասկանում այս խոսքերը ասելիս։

Այս ասելով մենք հասկանում ենք, քաղաքականության, ընդգրկվածության և կարևորությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում ունի կենսական նշանակություն։ Այսինքն նրանից մարդը ունի ցանկություն զբաղվել քաղաքականությամբ, կամ մասնակից դնել քաղաքական այս կամ այն գործընթացների։

6 Քաղաքականության եզրույթի առաջացումը, ինչի՞ հետ է կապված։

Այն կապված է եղել, քաղաքների առաջացման և զարգացման հետ։ Հատկապես, երբ քաղաքներում սկսեցին ձևավորվել արհեստները, ակտիվացավ մշակույթային կյանքը, առևտուրը և անհրաժեշտություն առաջացավ քաղաքաբնակների գործունեությունը կարգավորել, սահմանել որոշակի կանոններ։

7 Աստիճանաբար քաղաքներին ի՞նչերը բնորոշ դարձան։

Քաղաքներին բնորոշ դարձան` սահմանները, խորհրդանիշերը, կառավարման ինքնատիպ ընդարձակարգերը, ինչպես նաև ինքնակազմակերպման որոշակի մոտեցումներ, որոնք նաև հանգեցրին նրան որ քաղաքները ձևավորվելով դարձան քաղաք պետություններ կամ պոլիսներ։

8 Հին Հունաստանի փիլիսոփա Պլատոնը, ինչ է ասել քաղաքականության մասին։ 

Նա նշում են, որ քաղաքականությունը համատեղ ապրելու արվեստ է, որին պետք է տիրապետի իմաստուն ղեկավարը հասարակության մեջ հասնելու արդարության և ներդաշնակության։

9 Քաղաքականության առաջին աշխատությունը ու՞մ կողմից է գրվել։

Այն գրվել է Հունաստանի հայտնի Հունաստանի փիլիսոփա Արիստոտելի կողմից։

10 Թվարկել Քաղաքականության 3 իմաստները։

Հայեցակարգ, Ռազմավարության, ծրագիր

Իրավակարգ

Մրցակցություն, պայքար

Թեմա`Քաղաքականություն և իշխանություն

Հարցեր`

1 Ի՞նչի հետո կապված իշխանության եզրույթը։

Այն կապված է գերականության, հեղինակության, կառավարման, ուժի, արժեքների, մշակույթի, հարկադրանքի, պարտադրանքի, ազդեցության, բախման, ներազդեցության, փողգորակցության, գործընկերության ինչպես նաև այլ հասարակական երևույթների հետ։

2 Քաղաքականության և իշխանության փոխհարաբերությունները ին՞չ են ուսումնասիրում։

Նրանք ուսումնասիրում են քաղաքագիտությունը և իշխանագիտությունը։

3 Ամերիկացի հայտնի քաղաքագետ Ռոբերտ Դանը ինչ է ասել։

Նա նշել է, որ իշխանությունը հասարակության անդամների վարքի վրա ազդելու կարողությունն է, որովհետև «ա»-ն «բ»- նկատմամբ իշխանություն ունի այն չափով, որքանով կարող է «բ»-ին մղել որևէ գործողությամբ, որը նա ինքնուրույն չէր կատարի։

4 Նախորդ դարաշրջանում, ի՞նչ ընդունված մոտեցում էր։

Այդ ժամանակում ընդունված մոտեցում էր,որ չկա առանց քաղաքականության իշխանություն և չկա առանց իշխանության քաղաքականություն։

5 Ի՞նչ է իշխանության սուբյեկտը

Իշխանության սուբյեկտը արձակվում է որոշակի հրամաններ, որը իրականացնում է որոշակի գործողություններ ազդելու համար իշխանության  օբյեկտի, վարքի և նաև գործունեության վրա։

6 Ինչ է իշխանության հենքը։

Դա այն է, որից բխում է և որի վրա հիմնվում է իշխանությունը։

7 Ինչ է իշխանության ռեսուրսները

Դրանք այն ամենն են, ինչ իշխանության սուբյեկտը օգտագործում իշխանության, գործունեության և վարքագծի վրա ազդելու և նաև դրանից բխող բոլոր հետևանքները։

Թեմա `Քաղաքական գործընթաց

1 Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում քաղաքական գործընթացը։

Այն իրենից ներկայացնում է հասարակության քաղաքական հա!կարգի գործառման և քաղաքականության սուբյեկտների գործունեության, տարածաժամանակային շարունակելիության, կոնտինյոնի, ըմդատվածության, դիսկոնտինյունի և փոփոխությունները, որոնք կառուցողական ապակառուցողական, կամ չեզոք ազդեցություն ունեն քաղաքական համակարգի և քաղաքականության սուբյեկտների գործունեության վրա։

2 Ինչ է ներառում քաղաքական գործընթացը իր մեջ։

Այն ներառում է, այն ամենը ինչ կապված է քաղաքականության շարժունակության, լինելիության, կազմակերպման, փոփոխման, զարգացման և այն ամենը ինչ նաև ձևավորում է որոշակի քաղաքական իրավիճակներ, իրադարձություններ, դեպքեր և այս լինելիության և շարժունակության հետ միասին ցույց են տալիս, թե որքան կենսունակ է քաղաքականությունը, որպես այդպիսին։

3 Հին ժամանակի մտածողների, ինչի հետ էին համեմատում քաղաքական գործընթացը և ինչու։

Նրանք համեմատում էին այն գոտին, որովհետև փորձում էին դրանով ապացուցել և մարդկանց հիմնավորել դրա կարևորությունը հասարակական գործընթացներում ձևավորման անհրաժեշտությունը, հաճախ երկարությունը, տևողությունը, մեծ լինելը, վարարումները։

4 Ինչ միտք են ասել Հերակլեսը և Կրատիլիսոսը

«Նույն հետը երկու անգամ հնարավոր չէ մտնել »։ Հերակլես

«Մույն գետը հնարավոր չէ մտնել նույնիսկ մեկ անգամ»։

5 Քաղաքականության սուբյեկտների և քաղաքական համակարգերը ինչ ազդեցություն են թողնում։ Թվարկել

Դրական ազդեցությունն — Եթե քաղաքական գործընթացները նպաստում են քաղաքական համակարգերի զարգացմանը, նպաստում են քաղաքականության սուբյեկտների առավել կայուն կարգավիճակի ձեռքբերմանը։

Բացասական ազդեցության — Եթե կարող են կազմաքանդել բացասական ազդեցությունը քաղաքական համակարգի կայունության վրա հանգեցնել նրան դեպի անկայելիության , իսկ քաղաքականության սուբյեկտների համար ստեղծել անհաղթարել դժվարություններ, լարվածություն, որը կարող է հանգեցնել ընդուպ մինչև քաոսի։

Չեզոք ազդեցություն — Եթե նրանք ունեն ոչ դրական, և ոչ էլ բացասական ազդեցությունն, այսինքն այլ կերպ ասած կարող ենք ասել, որ չունեն էական ազդեցություն քաղաքական համակարգերի կայունության և քաղաքականության սուբյեկտների գործունեության վրա։

Թեմա `Քաղաքական ընտրանի (էլիտա)

1 Ի՞նչ է նշանակում էլիտա։

Էլիտա նշանակում է ընտրախավ, վերնախավ, ընտրյալ և այս իմաստով քաղաքական ընտրանին չպետք է լինի բացառություն այն պետք է լինի ընտրված մարդկանց խումբ, որը կառավարում է, ղեկավարում է հասարակությունը։

Lord Byron

On December 2, 1816, Lord Byron arrived at the Monastery of Mekhitarists in Venice to study the Armenian language. With the help of the abbots from the monastery of the island of San Lazzaro degli Armeni (Saint Lazarus of the Armenians), the poet got actively acquainted with the Armenian manuscripts and later would speak about the Armenian culture with great admiration.

Father Harutyun taught him the Armenian language. Later, they created the “Grammar of English and Armenian languages” together.

Byron collected his exercises in the Armenian writing in the book “Lord Byron’s Armenian Exercises and Poetry” (for those interested, this file can be downloaded here). In July 1823, Byron left Italy to join the Greek rebels who fought for independence against the Ottoman Empire.

George Byron – about Armenia and Armenians

“Arriving in Venice in 1816, I (as probably all travelers) was impressed by the community of San Lazzaro degli Armeni, which seems to unite in itself all the advantages of a monastic institution without possessing any of its vices.

Clarity, comfort, gentleness, unadulterated piety, talents, and virtues of the brothers of the order can inspire a secular man to believe that there is another, better world even in this life.

These people are clerics of an enslaved but grateful nation that has been expelled and oppressed along with the Jews and Greeks but has developed neither the anger of the former nor the servility of the latter.

This nation has acquired wealth without resorting to usury and all the honors that can be bestowed on those who are in slavery without intrigue… It would be difficult, perhaps, to find people’s chronicles less tainted by crimes than the history of Armenians whose virtues were peaceful. Vices are consequences of oppression.

But regardless of their sad fate, their country should always remain one of the most fascinating states on the entire globe. And their language perhaps only requires more study in order to become more and more attractive…

If the scripture is correctly interpreted, the paradise was exactly located in Armenia, which paid high price like the descendants of Adam as its soil participated in the bliss of the ones who had been created from its ashes. There, the water surface began to descend and Noah’s dove began its journey.

But almost at the same time with the disappearance of paradise, the misfortunes of the country began because although Armenia has been a powerful kingdom for a long time, it was rarely independent. The Persian satraps and the Turkish Pashas equally contributed to the ruin of the land where God created man in his image and likeness.

On the globe, there is no other country that would be so full of miracles as the land of Armenians…”