Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ: ՕՐ՝ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ

1.Ավտոմեքենայի ո՞ր անիվը չի պտտվում ընթացքի ժամանակ։

Պատ․՝Պահեստային անիվը


2.Երեկ նա չկար, իսկ վաղը չի լինելու, ինչի՞ մասին է խոսքը։

Պատ.՝ Խոսքը գնում է այսօրվա մասին:


3.Վարորդն ունի 2 քույր, իսկ քույրերն ասում են, որ իրենք եղբայր չունեն: Կարո՞ղ է այդպես պատահել։

Պատ.՝ Վարորդը երկու քույրերի քույրն էր:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: