Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ընտրությամբ գործունեության նախագիծ. 18.05.20 — 22.05.20

Ուսումնասիրել և սովորել «bootstrap սկսնակ վեբ ծրագրավորողների համար » թեման։ Օգտվել հետևյալ տեսադասերից։

Պատրաստել վեբ էջ՝ օգտագործելով css-ի bootstrap ֆրեյմվորքը: Բլոգներում, որպես տեքստ, տեղադրել ձեր պատրաստած վեբ էջի կոդը և որպես նկար տեղադրել ստացված էջի պատկերը: Ստանալ նմանատիպ էջ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: