Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առցանց ուսուցման ամփոփում ապրիլի 13-23

Առցանց աշխատանք, հասարակագիտություն,ապրիլի 13-23

Առցանց աշխատանք, հայոց պատմություն,ապրիլի 13-23

Հեռավար ուսուցում, ապրիլի 13- 23

Առցանց ուսուցում, ապրիլի 13-17, ռուսաց լեզու

Lord Byron

Առցանց աշխատանք,աշխարհագրություն, ապրիլի 13-23

Բնապահպանական նախագիծ: Ինչպես օգտագործել պլաստիկ շշերը:

Առցանց ուսուցում։ Մաթեմատիկա ապրիլի 13-23

Հայոց լեզու, առաջադրանք, ապրիլի 27

Ընտանեկան կրթության առցանց դպրոց. Քոլեջ, երաժշտություն — 13.04 — 24.04. 2020

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: