Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մարզական նախագիծ

Նախագծի նպատակը

Սովորողները սկսեն ճիշտ սնվել և առավոտյան մարզվեն։ Սովորողներին կուղարկվի առաջադրանքներ, որը նրանք պետք է կատարեն։ Կարող են կատարվել տանը կամ դրսում։

Արդյունքները

Ցանկալի է նկարել վիդյո կամ ինչ-որ մեկին խնդրել լուսանկարել և տեղադրել բլոգում։

Առաջին շաբաթվա առաջադրանքները `

  1. Այս շաբաթ քիչ կլինի մարզումները, որովհետև նոր եթ սկսում մարզվել, հետո կավելանան մարզումները։
  2. Մկանների տաքացում (ձեռքերի թաթերը բռունցք անել և պտտեցնել)
  3. Գլխի վարժություն (ձեռքերը դնել գոտկատեղին և գլուխը թեքել աջ, ձախ, ուղղություններով և պտտեցնել):
  4. Պռես (կարող եք 15 հատ անել հետո գնալով ավելի շատ)
  5. Ժիմ (10-15 դեռ այսքանը գնալով կշտանա)
  6. Վազք (եթե մարզվում ես դրսում ցանկալի է սա անել։ Վազել 5 շրջան)

Այս շաբաթվա առաջադրանքները այսքանն են։ Գնալով կդժվարանան առաջադրանքները։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: