Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առցանց աշխատանք,աշխարհագրություն,մարտի 30-ապրիլի 10

Սիրելի ուսանողներ քանի որ արդեն ուումնասիրել ենք զարգացած, զարգացող երկրները, և երկրների խմբավորումը ու տիպաբանություն թեմաները , այժմ մի փոքր կկրկնեք անցած նյութը հետաքրքիր աշխատանքով։

1․ Վենի դիագրամով համեմատել զարգացած և զարգացող երկրները։

2․ Ըստ Ձեզ երկրի կառավարման, ո՞ր ձևն է ավելի նպատակահարմար երկրի զարգացման համար։

Կարծում եմ յուրաքանչյուր կառավարման ձևով էլ դժվար է երկիր կառավարելը,սակայն եքե համեմատեմ ներկայիս կառավարման ձևերը, ըստ իս ավելի նպատակահարմար է կիսանախագահականը , քանի որ այն նաև ծողովրդավարական է, և այդպես ավելի շատ ես ժողովրդի հետ հաշվի նստում և ավելի շատ ես նրանց վստահությունը ստանում, սակայն նաև ինձ համար միշտ հեշտ է միապետական կառավարման ձևը, այն նպատակահարմար չէ,սակայն շատ անգամ ավելի հեշտ է,քան մնացած ձևերում․․․

3․ Աղյուսակի տեսքով ներկայացնել երկրների կառավարման ձևերը, և դրանց բնորոշ գծերը:

4․ Բացատրե՜լ բացարձակ և սահմանադրական միապետությունների տարբերությունները։

Բացարձակ միապետական կառավարման համակարգերում իշխանությունն ամբողջովին կենտրոնացած է միապետների ձեռքին, որը իրականացնում է ինչպես օրենսդիր, այնպես էլ գործադիր գործառույթներ։ Բացարձակ միապետություններ գոյություն ունեն աշխարհի մոտ 10 պետություններում։ Դրանցից ամենախոշորը Սաուդյան Արաբիան է, ՕմանըԿատարը։
Սահմանադրական միապետություններում միապետը հանդիսանում է պետության գլուխը, սակայն գործադիր իշխանության ձևավորման գործընթացի վրա նա էական ազդեցություն չունի, կառավարության ձևավորման իրավունքը պատկանում է պառլամենտին։ Սահմանադրական միապետությունները ավելի տարածված են։ Դրանցից են Մեծ Բրիտանիան, Ճապոնիան, Բելգիան, Նիդեռլանդները։

5․ Գրել ի՞նչ է կրոնապետությունը, և ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի։

Պետության ձև, երբ քաղաքական և հոգևոր իշխանությունը կենտրոնացվում էհոգևորականության (եկեղեցու) ձեռքում։ 
Սովորաբար կրոնապետության օրոք գերագույն իշխանությունը պատկանում է իշխողեկեղեցու առաջնորդին, որը ճանաչվում է «կենդանի Աստված» կամ երկրում աստծո«փոխարքա»,«քահանայապետ» և այլն։ Պետական գործունեությամբ զբաղվում ենհոգևորականները `քրմերը։ Օրենքով պետության գլուխը (եկեղեցու առաջնորդը) «Աստծուկամքը» կատարողն է։ 

Այսօր էլ Հռոմի պապը կաթոլիկ եկեղեցու և Վատիկան պետության գլուխն է։ Դրանցումհասարակական և անձնական կյանքի բոլոր կողմերը կանոնակարգվում են եկեղեցականկանոններով, կրոնական տոները ստանում են պետական կարգավիճակ, դատավարությունըիրականացվում է եկեղեցական (կանոնական) իրավունքով և այլն։

6․ Հարցազրույցի միջոցով պարզել ձեր ընտանիքի անդամների կարծիքը, երկրի կառավարման ձևի վերաբերյալ։
Քաղաքական ռեժիմ, որի հիմքում ընկած է գործընթացի կամ նրա որևէ մակարդակի վրամասնակիցների հավասար մասնակցությամբ խմբային որոշումների կայացմանընթացակարգ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ տվյալ ընթացակարգն ընդունելի է առկայուրաքանչյուր հասարակական կառուցվածքի համար, այնուամենայնիվ այսօր վերջինիսգոյության բաղադրիչը հանդիսանում է հենց պետության առկայությունը, քանի որ այնենթադրում է իշխանության առկայություն ։ Այս դեպքում ժողովրդավարությանսահմանումը հիմնականում սահմանափակվում է հետևյալ հատկանիշներով.

  • Առաջնորդների նշանակումն իրենց կառավարողների կողմից տեղի է ունենում ազնիվ ևմրցակցային ընտրությունները միջոցով;
  • Ժողովուրդը հանդիսանում է լեգիտիմ իշխանության միակ աղբյուրը
  • Հասարակության հանուն իր շահերի բավարարման և ընդհանուր բարեկեցությանիրականացնում է ինքնակառավարում:
    Ժողովրդավարությունը հասարակության յուրաքանչյուր անդամի համար պահանջում է միշարք իրավունքների ապահովում։

7․ Աղյուսակի միջոցով առանձնացնել զարգացած և զարգացող երկրները։Այնուհետև ընտանիքի անդամների օգնությամբ այն ցույց տալ քարտեզի կամ գլոբուսի վրա։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: