Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ընտրությամբ գործունեության նախագիծ. ապրիլի 6 — 10 -ը

Ուսումնասիրել և սովորել «ֆորմաները css-ում » թեման։ Օգտվել հետևյալ տեսադասերց։

Ուսումնասիրել և սովորել float հատկությունը css — ում: Օգտվել հետևյալ տեսադասերց։

Պատրաստել վեբ էջ, օգտվելով float հատկությունից, բլոգներում, որպես տեքստ, տեղադրել ձեր պատրաստած վեբ էջի կոդը և որպես նկար տեղադրել ստացված էջի պատկերը:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: