Design a site like this with WordPress.com
Get started

Անհատական պլան, օրվա ռեժիմ

Արթնանում եմ ժամը`11:00-12:00 ժամանակահատվածում։

Նախաճաշում եմ ժամը` 13:00

Դասերս կատարում եմ ժամը` -17։00-19։00

Ազատ ժամանակ զբաղվում եմ հողամասով եղբորս հետ,կամ հեռուստացույց եմ դիտում։

Եռեկոյան ժամը 18։00 ընթրում եմ։

Մասնակցում եմ այս նախագծին https://erikgevorgyan.home.blog/2020/04/06/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84-30-14-%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/

Մենք ունենք նաև տեսադասեր

Ընտանիքի անդամների հետ հաճախ զրուցում ենք կամ հողամասով զբաղվում։

Քնում եմ 00:00-2։00ժամանակահատվածում։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: