Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար ուսուցման շաբաթ 02․03-06․03 անգլերեն

1․Reading text: A travel guide Տեքստը կարդալ թարգմանել, սովորել Preparation task -ի բառերը իրենց բացատրություններով

2․Կատարում ենք թարգմանություններ․ Առցացնց ուսուցում․Թարգմանություններ

Յուրաքանչյուր գինեգործ կարող է ինքնուրույն որոշել, թե ինչպիսին պետք է լինի իր գինին: Գուցե փրփրուն է, սպիտակ կամ վարդագույն: Այն պահվում է կաղնու տակառի մեջ, թե ոչ: Երբ է շշալցման ժամանակը: Այնքան շատ հարցեր կան …

Երբեմն ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ է, և գինին ինքնին է պատրաստում: Հնարավոր է, որ գինու որակը բարձրացվի եռման ջերմաստիճանը իջեցնելով կամ խմորումի մեկ այլ եղանակով: Այս գործընթացին միջամտելու հետաքրքիր եղանակներ կան, դրանք մասնագետներն են, որոնք կոչվում են «Փախող գինեգործներ»:

«Ծովախեցգետին գինեգործները» միջազգային մակարդակ ունեցողներն են: Որպես կանոն, նրանք կրթություն են ստանում Ավստրալիայում: Դրանք հայտնվելուց հետո նշանակում է, որ ոլորտում կան մուտքային բարձր չափանիշներ, որոնք բավարար չափով չեն մշակված կամ ընդհանրապես չեն մշակվել: Նրանք մասնագիտացված են գինեգործության տեխնոլոգիաների ոլորտում, և երբ գործն ավարտվում են, նրանք ուղևորվում են մեկ այլ տարածաշրջան, որի օգնության կարիքը կա:

Բայց եթե դուք նայում եք գործընթացին չխոչընդոտելու մեթոդին, ապա կա մի հետաքրքիր տեխնոլոգիա, որը կոչվում է օրգանական գինեգործություն: Չի կարելի ասել, որ վերը նկարագրված մեթոդները ամբողջովին համատեղելի են միմյանց հետ, և դրանց համադրություն հնարավոր է:

Գինեգործության ամենադժվար պահը գործընթացին ակտիվորեն միջամտելու ճիշտ ժամանակի որոշումն է: Եվ կարևոր է նաև հասկանալ, կա արդյոք ամեն ինչ այնպես թողնելու ձև, որ կա, որպեսզի ամեն ինչ իր հունով ընթանա: Լավ մասնագետը կբացատրի, որ նրա լավագույն միջամտությունը խաղողի տվյալ բազմազանության բոլոր հնարավորությունների որոշումն է: Առաքելությունն այժմ ավարտված է: Եթե ​​խաղողը չի բավարարում պահանջվող որակին, ապա պատշաճ գինի պատրաստելու ձև չկա:

Իհարկե, մեր օրերում կան շատ գերազանց տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են արտադրել ցանկացած որակի մաքուր մրգային գինիներ, բայց որպեսզի կարողանան իրական, հիանալի գինի ձեռք բերել, տեխնոլոգիաները բավարար չեն: Եթե ​​ձեր նպատակը թագավորական և սեղանի գինիներ արտադրելն է, ապա միայն մեկ ճանապարհ կա: Մի կարծեք, որ ամեն ինչ սկսվում է այն ժամանակ, երբ պտուղները հանձնվում են գինեգործությանը: Դա ճիշտ չէ: Սկիզբը բոլորովին այլ է, դա խաղողի տնկման գործընթացն է:

Every winemaker can decide himself how his wine should be. Maybe it’s foamy, white or pink. Is it kept in oak barrel or no. When is the time for bottling? There are so many questions…

Sometimes everything is much easier, and the wine is made by  itself. It may be that the quality of the wine is increased by lowering the boiling temperature or by using another fermentation method. There are interesting ways to intervene in this process, they are the specialists called “Flitting Winemakers”.

”Flitting Winemakers” are those who have international level. As a rule, they receive education in Australia. When they appear it means that there are input  high standards in the field which is not enough developed or not developed at all. They are specialized in wine production technologies, and when the job is done, they travel to another region which needs their help.

But if you look at the method of not interfering with the process, then there is an interesting technology called organic winemaking. It cannot be said that the methods described above are completely compatible with each other and a combination of them is possible.

The most difficult moment in winemaking is determining the right time to actively intervene in the process. And it is also important to understand whether there is a way to leave everything as it is so that everything can go its way. A good specialist will explain that his best intervention is to determine all the potentialities of a given grape variety. The mission is now completed. If the grapes do not meet the required quality, then there is no way to make a decent wine.

Of course, in our days there are many excellent technologies that can produce pure fruit wines of any quality, but in order to be able to get real, wonderful wine, the technologies are not enough. If your goal is to produce royal and table wines, there is only one way. Do not think that everything begins when the fruits are delivered to the winery. That’s not correct. The beginning is completely different, it is the process of planting the grapes.

3․Հեռավար ուսուցում․Women who changed the world 02.03.-06.03

4․Գրում ենք նախապատրաստական աշխատանքները Ճամփորդություն Մատենադարան

5․ Դերանունների կրկնության վարժություններ

Exercises for the revision of the pronouns.

Put in a reflexnive or a personal pronoun.

 1. Whenever she comes to visit us she always brings her son  with her.
 2. I give him a key to my house so that he could let himself in.
 3. It was a great party. We enjoyed ourselves.
 4. Let them take some money with them.
 5. Don’t worry about him. They can take care of him.
 6. Can I take another biscuit? Of course . Help yoursef.
 7. We’ve got a problem. I hope you can help us.

Choose the right pronoun.

 1. Alice is so choosy. nothing ever pleases her.
 2. I don’t know anything about economics.
 3. It’s hot in here. Does anybody mind if I open the window?
 4. If something happens to her, I’ll blame you.
 5. When we got there it was already too  late to do something.
 6. You have hurt your arm. “Don’t worry, It’s nothing.
 7. Nobody believed him.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: