Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մակբայ

Մակբայներ կոչվում են այն բառերը որոնք ցույց են տալիս գործունեության կատարման տեղ, ժամանակ, ձև և չափ։ Ըստ այդմ մակբայները լինում են տեղի -որտե°ղ, ուր, ժամանակի-եջբ, երբվանից, ձևի- ինչպես, ինչ ձևով, չափի- իչքան, որքան, ինչ չափով։ Մակբայ կազմող ածանցները կոչվում են մակբայակերտ ածանցներ։ Դրանք են`բար- հերոսաբար…,պես-հոգեպես…, որեն- մեղմորեն…,ովին-ամբողջովին…, գին-տխրագին…, ակի- շեշտակի…, ուստ- ներքուստ…։

Տեղի մկբ.- այստեղ այդտեղ, այնտեղ, ամենուր, գյուղեգյուղ, դեմ-դիմաց…

Ձևի մկբ.- արագ, շտապ, բարեկամաբար, դանդաղ, հոտնկայս, մեղմորեն, ներքուստ…:

Ժամանակի մկբ.- այժմ, այսօր, այլևս, հիմա, երեկոյան, վաղը…։

Չափի մկբ.-ամբողջովին, լիովին, կրկնակի, բազնիցս, մասամբ, փոքր-ինչ, մոտավորապես…։

Գործնական աշխատանք. մակբայ

Տրված մակբայները գրեցեք համապատասխան տեղերում:
Այժմ, վաղուց, մշտապես, այլևս, ժամանակով, տարիներ ի վեր, այսուհետև, արդեն, վերջապես, ցմահ:

Ժամանակով Արևելքի մի հրաշագեղ աշխարհում արդարամիտ ու խելացի մի թագավոր է լինում: Մի օր կանչում է իր որդիներին ու ասում.
— Սիրելի որդիներ, ձեր հայրն արդեն ծերացել է ու այսուհետև  չի կարող երկիրը կառավարել: Ես արդեն  իջած կլինեի իմ գահից, եթե վերջապես կատարված տեսնեի այն միտքը, որ տարիներ ր վեր հուզել է իմ հոգին: Եվ այսուհետև  ձեզնից ով որ լուծի իմ այդ միտքը , նա ցմահ կստանա իմ թագը և մշտապես կկառավարի իմ ժողովրդին:

Տրված նախադասություններում ընդգծված մակբայները փոխարինեցեք հոմանիշ մակբայներով:
1. Մի վայրկյան վառվեց նրա սենյակի լույսը և անմիջապես մարեց:
2. Մայրը սովորություն ուներ հաճախակի մտնելու փոքրիկի սենյակը:
3. Կարող եմ հիմա լիովին  մոռանալ նրան:
4. Այնքան շատ ձյուն է եկել, որ թվում է, թե աշխարհը  ընդմիշտ  մնալու է սպիտակ քաթանի տակ:
5. Երգչի պահանջները աստիճանաբար սպառնալիքի ձև էին ընդունում:
6. Անընդհատ  բողոքում էր, որ աչքերը ցավում են, և ինքը գրեթե  ոչինչ չի տեսնում:
7. Բոլորն զգում էին, որ նկարչի դրությունը օրեցօր  ավելի էր  վատանում:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: