Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանք, բայեր

Թավ գրված բայերը փոխարինեք հոմանիշներով:

Գետը  ազատվում է անդնդախոր կիրճի կապանքներից և անզուսպ ու կատաղի հոսքով սլանում ընթանում է հովտով:
Կեսգիշերին հոլիկում զարթնում եմ գետի հոխորտալի դղրդյունից: Լուսնկա գիշերն իր փայլփլուն աստղերով նայում է հոլիկից ներս, սառը քամին ուժգին պոռթկումներով հարձակվում է , և թվում է,  թե գետն է սպառնագին հարձակվում է մեր կացարանի վրա: Թեև մենք ուղղակի գետափին չենք, սակայն գիշերը ջուրն այնքան մոտ է թվում, որ ակամա  վախեցնում է . հանկարծ  խլի հոլիկը:
Գեղեցիկ է գիշերը մարգագետնում. այստեղ-այնտեղ նկատվում են ձիերը, որ կուշտ արածելուց հետո հանգիստ  քնում են : Իսկ կողքին, քամուց տարուբերվող եղեգները մեկ-մեկ թեքելով, խուլ ձայնով քարերն է տեղափոխում է ահեղամռունչ գետը ու իր սպառնագին աղմուկն է սփռում չորս կողմը: Խավարի մեջ նկատվում են արծաթազօծ լեռնագագաթները:

Ներգործական կառուցվածքի նախադասությունները դարձնել կրավորական:

Բոլորը սիրում էին այդ խիզախ զինվորին:

Այդ խիզախ զինվորը սիրվում էր բոլորի կողմից։

Մի հուժկու ձայն հանկարծ ընդհատեց լռությունը:

Լռությունը հանկարծ ընդհատվեց մի հուժկու ձայնից։

Բացումն անընդհատ հետաձգում են:

Բացումն անընդհատ հետաձգվում է։

Մեղմ քամին շարժում է սաղարթները:

Սաղարթները շարժվում էին մեղմ քամուց։

Բարբարոսի թուրն ու նիզակը  խոցել են հայոց ձեռագրերը:

Հայոց ձեռագրերը խոցվել են բարբարոսի թրից ու սրից։

Զորքերի բազմությունը ծածկեց Գեղամա ծովակի ափը:

Գեղամա ծովակի ափը ծածկվեց զորքերի բազմությունից։

Կրավորական կառուցվածքի նախադասությունները դարձնել ներգործական:

Բոլորը հմայվում են նրա ազնվազարմ նայվածքից:

Նրա ազնվազարմ նայվածքը հմայում է բոլորին։

Առավոտվա ցողից նարնջագույն քարերի վրա  շողշողուն կաթիլներ են շարվել:

Առավոտվա ցողը նարնջագույն քարերի վրա շողշողուն կաթիլներ է շարել։

Փայտե հեռագրասյունը թեքվել էր ձյունի ծանրությունից:

Ձյունի ծանրությունը թեքել է փայտե հեռագրասյունը։

Այդ կենդանին` ուղտը, պոետների կողմից գրեթե չի գովերգվել:

Պոետները գրեթե չեն գովերգել այդ կենդանուն`ուղտին։

Գիշերվա անդունդը խախտվեց ինչ-որ թռչունի կռնչյունից:

Ինչ որ թռչունի կռնչյուն խախտեց գիշերվա անդունդը։

Ծերունին վրդովվել էր հարևանի քար անտարբերությունից:

Հարևանի քար անտարբերությունը վրդովվեց ծերունուն։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: