Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գործնական աշխատանք, 6.03

1. Տրված բառերի սեռական հոլովը կազմիր, ընդգծիր վերջավորությունները և բացատրիր հոլովաձևերի տարբերությունը:
Ծառի, սեղանի,  ուսանողի, րոպեի, գինու, տիրուհու, այգու, հոգու, օրվա, ժամվա, ամսվա, գարնան, որոշման,  ձմեռվա, քրոջ, ընկերոջ, տանտիկի, հոր, մոր, եղբոր, անկյան, սյան, տան, ուրախության, սիրո, կորստի, աղջկա:
2. Որևէ մարդ, ինչ-ինչ խնդիրներ, ոչ մի խոսք, այլևայլ մտքեր, յուրաքանչյուր գործ, ամբողջ օր, բոլոր բառերի հետ եզակի կամ հոգնակի թվով գոյականներ գործածիր:
3. Արկղեր, ժամացույցներ, հանդապահներ, ծրագրեր, երեխաներ, տիկնայք, թռչուններ, վագրեր, մեծատուններ, հացատներ, տղամարդիկ, գառներ, գրագիրներ, նռներ, ականակիրներ, նավթահորեր, մատենագիրներ, դեղատուփեր, խմբերգեր, գրաշարեր, դիմագծեր գոյականների հոգնակին կազմիր:
4. Տրված պարզ գոյականներից կազմիր երկուական բարդ գոյական այնպես, որ դրանք լինեն առաջին արմատ, և բացատրիր հնչյունափոխությունը:
Վայրկյան-Վարկենաչափ, վարկենասլաք մատյան-մատենագիր,Մատենադարան, սառույց-սառցախցիկ, սառցադաշտ, գույն-գունագեղ,գույնզգույն, ալյուր-ալրաղաց,ալրագույն, բույս-բուսակեր,բուսաբանական կյանք-կենսուրախ, կենսոլորտ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: