Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գործնական քերականություն

Տրված բառերում  գտնել ուղղագրական սխալները և ուղղել:
Միջօրեական, ակնհայտերևութական,  հանդիպակաց, վերարկուիխարխափել, խորթանալ, տախտկալի, տաղտակ, անբասիր, որևէ, երբևիցէ, արքայորդին, երբեք, երբնաթույր, նախկին, վեհապանծքմահաճ, աղբյուր, վարվռուն, դարբաս, բևեռային, խավիար, խորազննին, գիշերօթիկ, անոթևան, սաղարթախիտ, ոսկևազ, ամբարտավանակնդետ, դեղնազօծ, ուղևոր, խճուղի, պատժգամբ, էական, դժխուհի:
Գտնել տրված բառերի հնչյունափոխված արմատները և գրել դրանց անհնչյունափոխ ձևերը:
Շիկանալ, գթասիրտ, գիրություն, կուտակել, իջվածք, ընձառյուծ, թխպոտ, ձուլագործ, սնափառ, բքախեղդ, ածխահատ, չվերթ, ուղղակի, բուժում, ուղեվարձ:ածանցավոր բառերը
  Բառաշարքում ընդգծել  բարդածանցավոր բառերը: Ինքդ գրիր 5 բարդածանցավոր բառ:
Մրգառատ, մարզպետարան, ընդդիմախոս, անգործություն, ձերբակալություն, ապօրինի, տնտեսագետ, աստվածահաճո, տանտիրուհի, համամարդկային, նվազագույն, աշխարհայացք, առաջնակարգ, համազգային:
   Բառաշարքում ընդծել համածանցավոր (նախածանց և վերջածանց ունեցող) բառերը:
Չխոսկան, վերահսկիչ, գերեվարություն, մակագրություն, տարակարծիք, ազգակցական, ուխտագնացություն, հակակրանք, վերաբացում, համտեսում, անդրբևեռային, հակաօդային, ակնաբուժարան, արտահագուստ, առափնյա:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: