Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կարմիրի նշանակությունը հոգեբանության մեջ

Կարմիր գույնը գռգռող է,տաք,ակտիվացնող,ասոտսատսնում է վտանգը և ագրեսիան ։Կարմիր գույնով հեշտությամբ է ուշադրություն հրավիրվում ցանկացած գովազդի վրա։Սրտի զարկերակային և արյան ճնշումը կարող է բարձրանալ,եթե երկար ժամանակ նայեն կարմիր գույնին: Կարմիրը շատ արագ հոգնեցնում է:

Մարդիկ,ովքեր նախնտրում են կարմիրը,սիրում են լինել առաջնորդներ:Գրեթե բոլոր զգացմունքները նրանց մոտ առավելագույն են:Նրանք համառ են,չեն սիրում գործ հետաձգել: Նրանք,ովքեր նախնտրում են կարմիր գույնը,ցուցադրական են ու եսամոլ,անհամբեր,համար ու դաժան:Կարմիր հագած կինը հասակը հակված է սիրահետել տղաներին:

Սև գույնի հոգեբանություն

Սևը ենթադրում է հավակնոթյություն:Եթե մենք տեսնում ենք սև հագած տղամարդու կամ կնոջ,կամ սև մեքենա,ապա ենտագիտաքցորեն նրանք մեզ համար դարնում են ավելի ծանրակշիռ:Դեռևս այդ է պատճառը,որ մեծահարուստ պարոների լիմուզիները,ինչպես նաև նրանց հագուստները սև գույնի են:Սակայն սևը ոչ միայն հեղինակություն և ծանրակշռություն է ներկայացնում,այլև ագրեսիվություն:Կա մի անգամ հետաքրքիր փաստ.ֆուտբոլային դատավորները հասակը տուգանային պատժի,ինչպես նաև դեղին ու կարմիր քարտերի են ենթարկում այն թիմերին,վորոնք սև համազգեստով են:

Մարդիկ ,ովքեր նախնտրում են սևը,առեղծվածային են:Նրանք անգիտակցաբար ուզում են գրավել շրջապատողների ուշադրությունը,քանի որ սև գույնը հետաքրքրական է և թաքցնում է ինչ-որ հետաքրքիր ու սարսաթելի բան:Եթե դուք կրում եք միայն սև գույնի զգեստ,ապա դա խոսում է այն մասին,որ ձեզ ինչ-որ կարևոր բան չի բավարարում կյանքում:Այսպիսով,դուք պաշտպանվում եք դաժան իրականությունից և փորձում եք թաքնվել:Ավելի լավ է դուրս գալ այդ իրավիճակից:Բայց պետք է դա անել աստիճանաբար փողելով սև հագուստի վորոշ ատրիբուտներ տարբեր վար գույներով:

Սպիտակ գույնի հոգեբանությունը

Մաքուր,անմեղ ու հավատարիմ.հենց այսպիսի ասոտսիացիա է ստեղծում սպիտակ գույնը:Հիվանդանոցների բոլոր աշխատակիցները հագնում են ճերմակ խալաթներ,հավանաբար այն պատճառով,վոր սպիտակ գույնը մաքրության հետ է ասոտսացվում:Սպիտակը խորհրդանշում է կատարելություն,հնարավորություների ազատություն և արգելքների վերածվում:Սպիտակը նաև հավասարության խորհրդանիշ է,քանի վոր նրանում են համատեղվում բոլոր գույները:

Մարդիկ,ովքեր նախնտրում են սպիտակը,տրվում են իրենց աշխատանքին ամբողջությամբ:Սակայն երբեմն նրանք կարող են մեկուսանալ շրջապատից,հիասթափվել ամեն ինչից,առանձնանալ ու որերով ձանձրույթ զգալ:Երբեմն նրանք կարողանում են հեշտությամբ ստի հոտն առնել և նույնքան հեշտ բացահայտել բարդ խնդրի ճշմարտությունը:

The meaning of red in psychology

The red color is vulgar, hot, activating, assotsiiruet danger and aggression .Red color easily attracts attention to any advertising.Blood and blood pressure of the heart can increase if you look at the red color for a long time.:

Those who has a presentiment of red, are indicative and selfish, impatient, and cruel whole. dressed in red, the woman usually takes care of the guys:

The psychology of black color

If we see a man dressed in black, or a woman, or a black car, then, apparently, they become more important to us.football referees subject players to a penalty, as well as yellow and red cards of the team in black uniforms:

People who prefer black, mysterious they subconsciously want to attract the attention of others, since black is interesting and hides something interesting and lifesavers thing: If you wear only a black dress, then it suggests that you are missing something very important in life. So you are protected by you brutal reality and you are trying to hide. it is better to get out of this situation. But you need to do this gradually the field of black clothes grew attributes of different colors down:

Psychology of white

Pure, innocent and faithful.all hospital staff wear white robes, probably because white is associated with cleanliness.:

But sometimes they may become isolated, disillusioned, detached, and sometimes they may feel bored.:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: