Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գ-Կ-Ք

Բաց թողած տեղերում լրացրու գ, կ, ք.

ա/ ամոքիչ, այգեկութ, անարգանք, անդրավարտիկ, անկարգ, անհագուրդ, ապաքինվել, առաձգական, առինքնել, թափթփուք, հոգեհմա, քաշքշուկ :

բ/ անօգուտ, արգելք, արմունկ, արտասուք, արքայական,բարեհոգի, բարեկարգ, բերքատու, գոգավոր, բարեհոգի,երգահան, ծեգ, թագուհի, կարգուկանոն, հեղգ(ծույլ,ալարկոտ):

գ/ անհոգի, բարք, բարվոքել, բացականչություն,բերանքսիվայր, գլխահակ , գոգնոց, զուգերգ , կարգապահ,հագնել, հեքիաթ, քսուկ :

դ/ անհարգի, արևելք, Գրիգոր, դասալիք, դասակարգ, դեգերել,դիրք, դիցուք, դրասանգ, եզերք, եղերերգ, երաշխիք, երկնել,երկրպագել, զիգզագ, 

զկեռ(հատապտուղ), հոգեբան:  

ե/ աքցան, երգել, երկարաձիգ, զուգորդել, ընդերք, թագակիր,թաղիք, թանգարան, թանկարժեք, թարգմանիչ, թնջուկ,իգական, ժանիք, լեգեոն, լկտի, ծագել:

զ/ անհոգ,ծեծկռտուք, ծունկ, կարգ, կառք, կարագ, կմախք,հագուկապ, հանրօգուտ, հասարակարգ, հավաքել, հեգ (խեղճ),հեռաձիգ, հերյուրանք,տրտմաշուք:

է/ գինարբուք (խրախճանք), գինարբուքկ(ծաղիկ), կարգավիճակ,հավաքույթ, հոգեհանգիստ, հոգեվարք, հոգատար, հոգնակի,հոգ
ատանջ, հոգոց, հոնք, հրմշտուք, , ոգելից, փնտրտուք:

ը/ ձագար, ձայնակցել, ձգան, ձգտում, ձիգ, ճանկել, ճաքել, ճանկռտուք,ճքնել, ճգնակյաց, ճգնաժամ, ճկուն, ճտկավոր, մածուկ, մակույք,մանրուկ, մարգարիտ :

թ/ հոգալ, հրաձիգ, ճգնավոր, ճքվել, ճրագակալ, մարգարտաշող,հոգեվիճակ, մրգատու, շոգենավ, ոգեկոչել, Սարգիս, վարագազերծել,սգավոր, քաշկռտուք:

ժ/ մարարտափայլ, մաքրասեր, մեծահոգի, մեղք (հանցանք), մեղկ (թուլամորթ), սուգ, միգամած, մոգական, մտահոգություն,մտմտուգ, մրգահյութ, շոգել, նախքան, նախկին, նորոգել,շականակագույն:

ժա/ միգապատ, մրգաշատ, շքերթ, ոգելից, սրտխառնուք, վարակիչ,տքնաջան, տնկարան, փակցնել, փափագել, փսփսուք, օրակարգ, շուտասելուկ:

ժբ/ շոգեխաշել, ոգևորություն, չօգնել, պատարագ, պատշգամբ,պատրույք, պարգևատրել, պաքսիմատ,սերկևիլ, վարք (պահվածք),վարկ (հեղինակություն), վարգ(ձիուհամաչափքայլք):

ժգ/ չմուշկ, չոքել, սարգավորում, վարագույր, նորոգել, վերք,տագնապալի, տաքդեղ, տկարամիտ, ուրագ, փեղկ, օրհներգ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: