Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանք հայոց լեզվից, 30.09

1.Բացատրական բառարանների օգնությամբ գտեք հետևյալ բառերի իմաստները;
Գահնամակ— Հին Հայաստանի նախարարական գահերի՝ պատվաստիճանների ցուցակ: բդեշխ— 1. Հին Հայաստանում չորս մեծ նախարարությունների պետեր սահմանագլուխների վրա, որոնք բոլոր նախարարներից ավագ էին և ավելի անկախ (Աղնձնյաց, Գուգարաց, Նորշիրական, Վրաց):
2. Տես Հյուպատոս: մարդպետ— Արքունի պալատի ներքինապետ հայ Արշակունիների ժամանակ, որ սովորաբար կոչվում էր Հայր
Մարդապետ:մարզպան— Պետական բարձրագույն պաշտոնյա, որին հանձնում էին մի ծայրամասի կառավարությունը, մարզի
կառավարիչ:ոստանիկ— 1. Ոստանի՝ մայրաքաղաքի բնակիչ:
2. Արքունիքում ծառայող ազնվական:
3. [ածական] Ազնվական ծագում ունեցող:կուսակալ— 1. Նահանգի կառավարիչ, նահանգապետ (Արևմտյան Հայաստանում):
2. Իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչն ու կառավարիչը ծայրագավառներում, փոխարքա (ցարական տիրապետության շրջանում):
3. Ծայրագավառների կառավարիչ հին Հայաստանում: հազարապետ— 1. Հազար զինվորից բաղկացած զորական միավորի պետ՝ հրամանատար:
2. Սասանյանների դարաշրջանում՝ արքունի գործակալ, որ հավաքում էր հարկը և ուղարկում
Պարսկաստան, երկրի տնտեսական գործերի կառավարիչ:
3. Արքունիքի տնտեսական կառավարիչ: սպարապետ— Պետության զորքերի ընդհանուր գերագույն հրամանատար:սենեկապետ— Արքունական պաշտոնյա, որ հսկում էր պալատի ներքին գործերին:
2.  Բառաշարքում գտեք արևելահայերեն և արևմտահայերեն համարժեք բառերը:
Ժամանակ-ատեն, աղեկ-լավ, աղվոր-գեղեցիկ, ճատրակ-շախմատ, նավթ-քարյուղ, լավ-աղեկ, անանկ-այնպիսի, փակ-գոց, քարյուղ-նավթ, ատամ-ակռա, լմննալ-լրանալ, քակել-քանդել, այնպես-անանկ, այնպիսի-անանկ, ատեն-ժամանակ, ֆինանսական-ելևմտային, հյուլե-ատոմ, շախմատ-ճատրակ, ամուսին-էրիկ, ակռա-ատամ, գոց-փակ, ատոմ-հյուլե, բռնցքամարտ-կռփամարտ, հոն-այնտեղ, մանչ-որդի, քանդել-քակել, էրիկ-ամուսին, այստեղ-հոս, գեղեցիկ-աղվոր, ելևմտային-ֆինանսական, հոս-այստեղ, լրանալ-լմննալ, կռփամարտ-բռնցքամարտ, փող-ստակ, այնտեղ-հոն, ստակ-փող;

3-ուհի վերջածանցով  4- ական գոյական կազմել 
ա) հասարակ գոյականներից-պարուհի, ընկերուհի, երգչուհի, թագուհի
բ)  հատուկ գոյականներից- Տիգրանուհի,Արմենուհի, Հայկւհի, Սրբուհի
գ)  ժողովրդի կամ երկրի անուններից-
դ)  ածականներից կամ բայարմատներից_գեղեցկուհի,


4. Բառաշարքում ընդգծել այն հասարակ գոյականները, որոնք նաև իբրև հատուկ անուններ են գործածվում:
Ձնծաղիկ,ցայգ, կորյուն, քոթոթ, կռունկ, կաղնուտ, զինվոր, ավետիս, ամպրոպ, ռազմիկ, մատուռ, արագիլ, շանթ, երամակ, գոհար, գալուստ, հյուսն, զանգակ, վարդ, կակաչ, համբարձումհարություն, գրիչ, մարտիկաղավնի, դեղին, այգեստան, արշալույս, գավիթ, գավառ, աշտարակ, բուրաստան, աղջամուղջ, սպիտակ:


5. Գրեցեք — գույն բաղադրիչով գունանուններ:
ա)բույսերի անուններից- Վարդ,Մանուշակ,Այգեստան,
բ) տարբեր առարկաների անուններից-Ռազմիկ,Շանթ,Աղավնիի,Կռունկ…

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: