Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դեպի Մեղրի

Սեպտեմբերի 20-ին Մխիտար Սեբաստացի կրթահամալիրը ճամփորդության գնաց դեպի Մեղրի: Ճամբորդությունը սկսեցինք Սբ Երորդության եկեղեցուց:

Ճանապարհը տևեց մոտակա 8 ժամ:

Մեզ դիմավորեց Խաչաց տան տերը՝ Շահանեն: Մնացինք այնտեղ 3 օր: Տունը ինչպես թանգարան լիներ: Շատ գեղեցիկ էր Մեղրի քաղաքը: 1 օրը տեշավորվեցինք և ընթրեցինք: Զրուցեցինք Շահանեի հետ, պատմեց տան մասին նաև իր ընտանիքի մասին:

2 օրը այցելեցինք Հովհաննեհս (Սարգիս) եկեգեցին: Այնուհետև գնացինք Սբ Ստեփանոս եկեղեցին: Այնտեղի Քահանան մեզ պատմեց եկեղեցու մասին: Նաև այցելեցինք Արաքս գետ:


Նաև այցելեցինք Շվանի ձոր գյուղ, մեղզ դիմավորեցիին գյուղի դպրոցի տնօրենը և իր աշակերտները: Ցույց տվեցին նրանք դպրոցը: Զբոսնեցինք, տեսանք հին կառուցած տները և նաև այցելեցինք եկեղեցի:
Եկեղեցի՝ Սբ Մարիամ Աստվածածին

Դպրոցը
Երորրդ օրը գնացինք Լիճք գյուղ: Գնացինք անտառ և տեսանք այնտեղի ջրվեժները:
Ինձ շատ դուր եկավ Մեղրի քաղաքը: Մեծ հաճույքով կմնաի այդտեղ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: