Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիրներ

  1. Ես 10 րոպեյում գնեցի 40 շոկոլադ : Քանի շոկոլադ կգնեմ 3 րոպեյում:
  2. Ես գնացի խանութ, և 1 րոպեյում գնեցի 4 գնդակ, քանի րոպեյում կգնեմ 8 գնդակ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: